logo
📣เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ‼️ 👀 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 .. พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ กรุงธนใต้  ⚠️ ก่อนออกจากบ้านอย่าลืม ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศ เพื่อวางแผนการเดินทาง ลดระยะเวลา หรืองดการทำงาน ทำกิจกรรม หรือ ☀️ ออกกำลังกายกลางแจ้ง…              📣เตือนอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้.. 👀 อุณหภูมิจะสูงขึ้น 3 – 6 องศาเซลเซียสเป็นลักษณะของอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันจึงเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้ง่าย ⚠️ จึงควรดูแลร่างกายของตนเองให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงจากการเจ็บป่วย…
🧑‍🤝‍🧑ร่วมลดฝุ่นละออง😷 #PM2.5
(25 ม.ค. 66) นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกบริเวณถนนทวีวัฒนา เริ่มตั้งแต่สี่แยกตลาดธนบุรี(สนามหลวง 2) จนถึงคลองบางไผ่(สิ้นสุดเขตทวีวัฒนา) โดยฉีดพ่นละอองน้ำ และร่วมกันเก็บกวาดเศษใบไม้ บริเวณทางเท้าและผิวจราจร เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
โดยมี นางณิชาภา ไชยศรี หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ นางสาวนันทญา เขียวแสวง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นายเอกชัย สุกแดง หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ ถนนทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
แชร์ข่าว: