Flag
📣 ประกาศ  👀  5 มีนาคม ประเทศไทยเข้าสู่​ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 📃 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา …  ⛈️ โปรดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 🌂 🌳 ร่วมกันตรวจสอบสภาพต้นไม้ กิ่งไม้ และป้ายโฆษณา 🛣️ หากพบอยู่ในสภาพเสี่ยงที่จะหัก โค่นล้ม หรือผิดปกติ โปรดแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ หรือ 📞 โทร. สายด่วน กทม. 1555 หรือ 🔶 แอปพลิเคชัน Traffy Fondue….

ข่าวบริการ

แผนการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 ของกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2566

แผนการตรวจ แหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 ของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 สถานประกอบการ/โรงงาน 78 แ

อ่านเพิ่มเติม »

แผนการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 ของกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2566

แผนการตรวจ แหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 ของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 สถานประกอบการ/โรงงาน 85 แ

อ่านเพิ่มเติม »

แผนการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 ของกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2566

แผนการตรวจ แหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 ของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 สถานประกอบการ/โรงงาน 53 แ

อ่านเพิ่มเติม »

แผนการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 ของกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2566

แผนการตรวจ แหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 ของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 สถานประกอบการ/โรงงาน 61 แ

อ่านเพิ่มเติม »

แผนการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 ของกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2566

แผนการตรวจ แหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 ของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 สถานประกอบการ/โรงงาน 64 แ

อ่านเพิ่มเติม »

กทม.เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรี !! ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ทั้ง 69 แห่ง

กทม.เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรี ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ทั้ง 69 แห่ง . . วัคซีนที่ให้

อ่านเพิ่มเติม »