Flag
📣 ประกาศ  👀  5 มีนาคม ประเทศไทยเข้าสู่​ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 📃 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา …  ⛈️ โปรดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 🌂 🌳 ร่วมกันตรวจสอบสภาพต้นไม้ กิ่งไม้ และป้ายโฆษณา 🛣️ หากพบอยู่ในสภาพเสี่ยงที่จะหัก โค่นล้ม หรือผิดปกติ โปรดแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ หรือ 📞 โทร. สายด่วน กทม. 1555 หรือ 🔶 แอปพลิเคชัน Traffy Fondue….
ข่าว กรุงเทพมหานคร

ปั้นนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง บูรณาการองค์ความรู้สาธารณสุข เพื่อมหานครที่น่าอยู่สำหรับทุกคน

(21 มี.ค. 66) นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานและวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติกับการปฏิรูปงานสาธารณสุขเขตเมือง” ในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารสุขภาวะเขตเมือง รุ่นที่ 4” โดยมีนายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้บริหารสำนักอนามัย และผู้เข้ารับ

อ่านเพิ่มเติม »
วิดีโอประชาสัมพันธ์