Flag
📣 ประกาศ  👀  5 มีนาคม ประเทศไทยเข้าสู่​ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 📃 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา …  ⛈️ โปรดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 🌂 🌳 ร่วมกันตรวจสอบสภาพต้นไม้ กิ่งไม้ และป้ายโฆษณา 🛣️ หากพบอยู่ในสภาพเสี่ยงที่จะหัก โค่นล้ม หรือผิดปกติ โปรดแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ หรือ 📞 โทร. สายด่วน กทม. 1555 หรือ 🔶 แอปพลิเคชัน Traffy Fondue….

Infographic

กทม. เตือนภัยโรคที่เกิดในช่วงฤดูร้อน โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ

 กทม. เตือนภัย  โรคที่เกิดในช่วงฤดูร้อน โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ   สาเหตุ เกิดจากสัตว์เลี้ยงลูก

อ่านเพิ่มเติม »

เข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว กทม. เตือนระวังโรคสำคัญที่เกิดขึ้นในฤดูร้อน

เข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว กทม. เตือนระวังโรคสำคัญที่เกิดขึ้นในฤดูร้อน . โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ได้แก่ โรคอ

อ่านเพิ่มเติม »