Flag

สถานการณ์สำคัญประจำวัน

ผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 : เช้านี้ค่าฝุ่นกทม. เกินมาตรฐาน 59 พื้นที่

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 30 พฤศจิกายน

อ่านเพิ่มเติม »

กรุงเทพมหานคร และกรมราชทัณฑ์ดำเนินการร่วมกันในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร และกรมราชทัณฑ์ดำเนินการร่วมกันในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้

อ่านเพิ่มเติม »

ผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 : เช้านี้ค่าฝุ่นกทม. เกินมาตรฐาน 50 พื้นที่

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 23 พฤศจิกายน

อ่านเพิ่มเติม »

ผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 : เช้านี้ค่าฝุ่นกทม. เกินมาตรฐาน 34 พื้นที่

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 22 พฤศจิกายน

อ่านเพิ่มเติม »

ผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 : เช้านี้ค่าฝุ่นกทม. เกินมาตรฐาน 17 พื้นที่

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 21 พฤศจิกายน

อ่านเพิ่มเติม »

ผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 : เช้านี้ค่าฝุ่นกทม. เกินมาตรฐาน 7 พื้นที่

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 20 พฤศจิกายน

อ่านเพิ่มเติม »

ผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 : ไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ที่ตรวจวัด

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 16 พฤศจิกายน 25

อ่านเพิ่มเติม »

ผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 : ค่าฝุ่นกทม.เช้านี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 14 พฤศจิกายน

อ่านเพิ่มเติม »

ผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 : ฟ้าขาว คืออาร์เจนตินา ส่วนฟ้าเขียว คือค่าฝุ่นกทม.เช้านี้

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 13 พฤศจิกายน

อ่านเพิ่มเติม »

กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว
กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้
รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200