logo
📣เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ‼️ 👀 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 .. พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ กรุงธนใต้  ⚠️ ก่อนออกจากบ้านอย่าลืม ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศ เพื่อวางแผนการเดินทาง ลดระยะเวลา หรืองดการทำงาน ทำกิจกรรม หรือ ☀️ ออกกำลังกายกลางแจ้ง…              📣เตือนอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้.. 👀 อุณหภูมิจะสูงขึ้น 3 – 6 องศาเซลเซียสเป็นลักษณะของอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันจึงเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้ง่าย ⚠️ จึงควรดูแลร่างกายของตนเองให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงจากการเจ็บป่วย…
🚗 ตรวจเชิงรุกแก้ปัญหาฝุ่นละออง😷 #PM2.5
(25 ม.ค. 66) นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกบริเวณถนนทวีวัฒนา – กาญจนาภิเษก โดยตรวจแนะนำสถานประกอบการรวมถึงร่วมหารือแนวทางการแก้ไขเพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
โดยมี นางสาวสุดใจ คงทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา นายณรงค์ รักษ์คิด หัวหน้าฝ่ายโยธา นางสาวนันทญา เขียวแสวง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นายเอกชัย สุกแดง หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
แชร์ข่าว: