logo
📣เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ‼️ 👀 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 .. พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ กรุงธนใต้  ⚠️ ก่อนออกจากบ้านอย่าลืม ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศ เพื่อวางแผนการเดินทาง ลดระยะเวลา หรืองดการทำงาน ทำกิจกรรม หรือ ☀️ ออกกำลังกายกลางแจ้ง…              📣เตือนอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้.. 👀 อุณหภูมิจะสูงขึ้น 3 – 6 องศาเซลเซียสเป็นลักษณะของอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันจึงเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้ง่าย ⚠️ จึงควรดูแลร่างกายของตนเองให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงจากการเจ็บป่วย…
👉ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดระเบียบหาบเร่- แผงลอย
(25 ม.ค. 66) 08.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและการดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทมพหานคร
ในการนี้ นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา พร้อมด้วยนายเอกชัย สุกแดง หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ร่วมประชุม ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
แชร์ข่าว: