logo
📣เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ‼️ 👀 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 .. พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ กรุงธนใต้  ⚠️ ก่อนออกจากบ้านอย่าลืม ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศ เพื่อวางแผนการเดินทาง ลดระยะเวลา หรืองดการทำงาน ทำกิจกรรม หรือ ☀️ ออกกำลังกายกลางแจ้ง…              📣เตือนอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้.. 👀 อุณหภูมิจะสูงขึ้น 3 – 6 องศาเซลเซียสเป็นลักษณะของอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันจึงเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้ง่าย ⚠️ จึงควรดูแลร่างกายของตนเองให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงจากการเจ็บป่วย…
✨ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง💡
👷สำนักงานเขตทวีวัฒนา ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี เข้าดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง เร่งแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะดับชำรุด ภายในชุมชนพัฒนาหมู่บ้านเปรมวดี ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 39 และถนนพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 18/1 เขตทวีวัฒนา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แชร์ข่าว: