Flag
เขตสวนหลวงดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร School Zone Safety Zone

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.30 น. สำนักงานเขตสวนหลวงโดยฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ช่วงเช้าเวลา 06.30 น.- 08.00 น. และช่วงเย็นเวลา 15.00 น.- 16.00 น. บริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 9 โรงเรียน โรงเรียนวัดใต้, โรงเรียนวัดทองใน, โรงเรียนวัดปากบ่อ, โรงเรียนคลองกลันตัน, โรงเรียนหัวหมาก, โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์, โรงเรียนสุเหร่าใหม่, โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ทั้งนี้ ตามโครงการเทศกิจ School Care
#ปลอดภัยดี #เดินทางดี #บริหารจัดการดี

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200