Flag
เขตหนองจอกอำนวยความสะดวกการจราจรโรงเรียนในพื้นที่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตหนองจอก มอบหมายให้นายวันลพ ไกรครุฑ หัวหน้าฝ่ายเทศดิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร และอำนวยความสะดวกนำพาน้อง ๆ ข้ามถนน ดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยโรงเรียนในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนนบริเวณหน้าโรงเรียน และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับน้อง ๆ และผู้ปกครอง
#เดินทางดี #ปลอดภัยดี

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200