Flag
Search
Close this search box.
หนุนสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เขต
📕📦 (28 พค. 67) นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นวิทยากรบรรยาย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต หลักสูตรเตรียมผู้อำนวยการเขต ปี 2567 รุ่น 1 ขอบเขตวิชา “การส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เขต” ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย ได้แก่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และข้าราชการระดับอำนวยการต้น จำนวน 25 คน โดยมีนางสาวดุษฎี สรวงขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ นางพิชญ์สินี ปานเกตุ ผู้อำนวยการส่วนการฝึกอาชีพ และนางสกุลทิพย์ วิวัฒน์ศรี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด ร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ศูนย์การเรียนรู้มหานคร เขตหนองจอก
📦 📕 ทั้งนี้ ผอ.สพส. ได้นำเสนอภาพรวมของการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับประชาชนกทม. ในหลายมิติ อาทิ
📗 สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น & ขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าสร้างสรรค์ของกทม. (MIB : Made in Bangkok)
📗 ส่งเสริมตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต ตลาดนัดกทม. ออนไลน์
📗 ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนในชุมชน ผ่านช่องทางกองทุนต่างๆ
แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200