Flag
Search
Close this search box.
สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ
 
🌟 (28 พ.ค. 67)นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายภาณุมาศ สุขอัมพร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารของสำนักงานเขต 6 กลุ่มเขต นายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม นางสาวจินรัตน์ เทียมอริยะ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ รศ.ดร. อาดัม นีละไพจิตร สถาบันราชสุดา ฯ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ร่วมกับภาคีเครือข่ายจากบริษัทสเตปส์คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัทวัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด ผู้แทน สสส. สำนัก 9 และผู้เกี่ยงข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักพัฒนาสังคม
🌟 ประเด็นการประชุม
-แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการกรุงเทพมหานคร ที่ 1149/2567 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567
– รายงานผลการจ้างงานกรุงเทพมหานคร
– การดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ
(สนับสนุนดี กระบวนการดี คนทํางานดี) โดยมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม/สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) /สถาบันราชสุดา/บริษัทสเตปส์ /บริษัทวัลแคน โคเอลิชั่น
– แผนงานขับเคลื่อนสนับสนุนการจ้างงาน
แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200