Flag
Search
Close this search box.
สพส.สนับสนุนโครงการร่วมด้วยช่วยปลูก 
🌱(21 เม.ย. 67) นายธนิต ตันบัวคลี่ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานเปิดโครงการร่วมด้วยช่วยปลูก Plantable Bangkok ซึ่งจัดโดย UddC ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ณ โรงงานยาสูบ 5 สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
🍄‍โอกาสนี้ นางสาวรุ่งนภา ตรีแก้ว ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมเกษตรกรรม สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ ได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการขับเคลื่อนการทำเกษตรในเมืองของกรุงเทพมหานคร และได้สนับสนุนการจัดนิทรรศการด้านการเกษตรในเรื่องต่างๆ เช่น การปลูกผักในกระถาง การเลี้ยงไส้เดือนดิน นโยบายการด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร พร้อมการเตรียมต้นกล้า เมล็ดพันธุ์ ผักสวนครัวชนิดต่างๆ ชุด DIY การปลูกผัก สำหรับใช้ในกิจกรรม workshop และแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
🥬 🟫🥕สำหรับกิจกรรมอบรมความรู้และแนวทางสำหรับการทำเกษตรในเมือง โครงการร่วมด้วยช่วยปลูก Plantable Bangkok เป็นการจัด workshop เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้แนวทางการทำสวนผักในเมือง และมีองค์ความรู้เรื่องการเตรียมปัจจัยการผลิตและการเพาะปลูก
แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200