Flag
Search
Close this search box.
เสริมความรู้ผู้ต้องขัง
          📚กองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม ประสานความร่วมมือกรุงเทพมหานครให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง โดยนายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาสังคมสนับสนุนวิทยากรส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังรูปแบบ Online และ Onsite ในระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น.
         📝สำหรับในวันที่ 17-19, 22-26 และ 29 เมษายน 2567 จะเป็นการสอน Online ในวิชาภาอังกฤษ โดยวิทยากรจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 24 เรือนจำ เรือนจำละประมาณ 30 คน ได้แก่ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต เรือนจำจังหวัดน่าน (แดนหญิง) เรือนจำกลางขอนแก่น เรือนจำจังหวัดตรัง เรือนจำอำเภอแม่สอด ทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานหญิงธนบุรี เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรือนจำกลางเชียงราย เรือนจำอำเภอเกาะสมุย เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี เรือนจำกลางจังหวัดนครพนม เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี (แดนหญิง) เรือนจำกลางลำปาง เรือนจำกลางอุดรธานี (แดนหญิง) เรือนจำกลางอุดรธานี เรือนจำชั่วคราวแคน้อย เรือนจำจังหวัดนราธิวาส เรือนจำกลางราชบุรี (แดนหญิง) เรือนจำกลางระยอง เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200