Flag
Search
Close this search box.
รองปลัดฯ ณัฐพงศ์ ตรวจเยี่ยมสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ให้กำลังใจว่าที่ครูเลือดใหม่ร่วมสร้างการศึกษาที่ดีให้เด็กกทม.

 

(21 เม.ย. 67) นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพี่เลี้ยง ส 1-2 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2567 และการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยการสัมภาษณ์ โดยมีนายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักการศึกษา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจเยี่ยมและรายงานข้อมูล ณ สำนักการศึกษา เขตคลองสาน

กรุงเทพมหานครดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพี่เลี้ยง ส 1 – 2 เข้ารับราชการฯ ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2567 โดยเปิดรับสมัครคัดเลือกตําแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา จำนวน 20 อัตรา มีผู้สมัคร จํานวน 45 คน โดยวันที่ 20 เม.ย. 67 ได้ดําเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก ภาค ข และภาค ค และในวันนี้เป็นการสอบภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (สัมภาษณ์) โดยจะประกาศผลการคัดเลือกฯ ภายในวันที่ 3 พ.ค. 67 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ และอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครโดยไม่มีการขึ้นบัญชี

สำหรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครจำนวน 15 กลุ่มวิชา รวม 730 อัตรา มีผู้สมัครที่คุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 431 คน กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือก จำนวน 2 รอบ รอบที่ 1 เปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 20-26 มี.ค. 67 มีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 16 คน 6 กลุ่มวิชา ในวันนี้ เป็นการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) โดยจะประกาศผลการคัดเลือกฯ ภายในวันที่ 3 พ.ค. 67 เช่นเดียวกัน ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในแต่ละกลุ่มวิชา ตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศไว้โดยไม่มีการขึ้นบัญชี และจะต้องปฏิบัติราชการเป็นข้าราชการฯ กรุงเทพมหานคร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

———-

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200