Flag
นักเรียนป้องกันฯ รุ่น 19 แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเทศบาลเมืองน่าน

นักเรียนป้องกันฯ รุ่น 19 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับเทศบาลเมืองน่าน

 

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2566) พ.ต.ท.อภิฉัตร วิเลิศปรีชาตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยนายสนธยา ดำเปลื้อง หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรม สยภ. คณะครูฝึก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำคณะนักเรียนป้องกันฯ รุ่น 19 ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเทศบาลเมืองน่าน โดยมีนายณกรณ์ สิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายปกรณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ในส่วนของภารกิจที่งานป้องกันฯ ของเทศบาลเมืองน่านดำเนินการคือ การดำเนินการก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ดังนี้ สร้างช่องทางแจ้งเตือนอัคคีภัยผ่านเครือข่ายชุมชน มีการฝึกอบรมซักซ้อมการระงับเหตุเป็นประจำ ทดสอบร่างกายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทดสอบอุปกรณ์ช่วยเหลือป้องกันระงับเหตุๆ ทั้งของเทศบาลและอุปกรณ์ของหน่วยงานภายนอก เช่น อุปกรณ์ของการไฟฟ้า การประปา งานระบายน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้การช่วยเหลือต่างๆ เป็นไปตามการร้องขอของประชาชน ตามนโยบายของผู้บริหาร คือ เสียงของประชาชนคือคำสั่งของผู้บังคับบัญชา แต่เจ้าหน้าที่ต้องปลอดภัย และอยู่ภายใต้กฎหมาย บรรยายโดย ส.อ.ณัชพล ตรรกนรเศรษฐ์ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน เทศบาลเมืองน่าน

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200