Flag
นักเรียนป้องกันฯ รุ่น 19 ดูงานเทศบาลเมืองพะเยา

วันนี้ (24 พฤษภาคม 2566) พ.ต.ท.อภิฉัตร วิเลิศปรีชาตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยนายสนธยา ดำเปลื้อง หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรม สยภ. คณะครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำนักเรียนป้องกันฯ รุ่น 19 จำนวน 35 คน มาศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมรับมือและเผชิญเหตุสถานการณ์วิกฤต โดยมีนางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา จ่าเอกศรัณยพงศ์ จันทร์นวล ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

ในการนี้นายสุเจตร์ คงฤทธิ์ เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน เคยดำรงตำแหน่งพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน สปภ.กทม. ซึ่งโอนมาเมื่อปี 2561 และเป็นนักเรียนป้องกันฯ รุ่น 4 บรรยายเรื่องการรับมือภัยพิบัติในเขตเมือง แบบพี่สอนน้อง

ดิศทัศน์ สยภ.ถ่ายภาพ
อมรรัตน์ ปชส.สปภ.รายงาน

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200