Flag
มอบทุนการศึกษาไอจิไกปี 65 ให้นักเรียน 15 คน เป็นกำลังใจสนับสนุนและต่อยอดการศึกษาให้เด็กเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์

(21 มี.ค.66) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาไอจิไกประจำปี 2565 จำนวน 15 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป ที่ใฝ่การศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีนายเคอิจิโร่ อินาดะ ประธานชมรมไอจิไก นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักการศึกษาและสำนักงานการต่างประเทศ คณะผู้บริหารชมรมไอจิไก ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่ากรุงเทพมหานครตระหนักและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนโดยการพัฒนาทักษะ ศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจให้การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีความทันสมัยเจริญก้าวหน้า ขอขอบคุณชมรมไอจิไกที่ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้ที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความเพียรพยายามในการเรียน และยังเป็นการสร้างตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนอีกด้วย ซึ่งความตั้งใจของชมรมไอจิไกที่มุ่งหวังจะช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องนั้น สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกรุงเทพมหานครที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนากรุงเทพมหานคร ซึ่งการที่เด็กได้รับมอบโอกาสที่ดีในวันนี้จะเป็นการสอนให้ได้เรียนรู้ถึงการแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้แก่กัน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญที่จะช่วยปลูกฝังในเรื่องการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับที่ดีต่อไป

 

ทั้งนี้ ชมรมไอจิไกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521 เป็นชมรมของบริษัทและองค์กรที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาประกอบกิจการสาขาอยู่ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยและเพื่อดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในชมรมและสาธารณะ ปัจจุบันมีสมาชิก 139 บริษัท โดยมีนายเคอิจิโร่ อินาดะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing (THAILAND) จำกัด ดำรงตำแหน่งประธานชมรม กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับกรุงเทพมหานคร คือ การสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยการมอบทุนการศึกษาไอจิไกให้แก่นักเรียนกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 35 ปี รวมจำนวนทุนทั้งสิ้น 455 ทุน เป็นมูลค่า 2,160,000 บาท

#เรียนดี

—————

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200