Flag
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เปิดพิธี การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 1

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2566 โดยมีนายพรนิวัฒน์ แป้นเพชร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน จากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความมีระเบียบวินัยและเกิดทักษะในพิธีการต่างๆ ทางยุวกาชาดสามารถนำความรู้ไปต่อยอดการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในโรงเรียนต่อไป ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร(พิศลยบุตร) ดูความเรียบร้อยของสถานที่ฝึกอบรม ภูมิทัศน์ภายใน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
#ยุวกาชาดกทม
#ยุวกาชาดเราคือพี่น้องกัน
#ค่ายลูกเสือพิศลยบุตร

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200