Flag
📣 ประกาศ  👀  5 มีนาคม ประเทศไทยเข้าสู่​ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 📃 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา …  ⛈️ โปรดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 🌂 🌳 ร่วมกันตรวจสอบสภาพต้นไม้ กิ่งไม้ และป้ายโฆษณา 🛣️ หากพบอยู่ในสภาพเสี่ยงที่จะหัก โค่นล้ม หรือผิดปกติ โปรดแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ หรือ 📞 โทร. สายด่วน กทม. 1555 หรือ 🔶 แอปพลิเคชัน Traffy Fondue….
เขตธนบุรี สวน 15 นาที ความสะอาดต้องทำทุกวัน

วันที่ 18 มีนาคม 2566 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตธนบุรี จัดเจ้าหน้าที่ เก็บกวาดมูลฝอย เช็ดถูทำความสะอาดอุปกรณ์ภาคสนาม เครื่องออกกำลังกาย บริเวณสวน 15 นาที ใต้สะพาน แยกตากสิน-สาทร ถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออก แขวงบุคคโล ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 9 มิติ 216 นโยบาย มิติสิ่งแวดล้อมดี

พบเห็นขยะตกค้าง ต้องการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน แจ้งเก็บมูลฝอยอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตธนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2465 5662

แชร์ข่าว: