Flag
📣 ประกาศ  👀  5 มีนาคม ประเทศไทยเข้าสู่​ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 📃 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา …  ⛈️ โปรดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 🌂 🌳 ร่วมกันตรวจสอบสภาพต้นไม้ กิ่งไม้ และป้ายโฆษณา 🛣️ หากพบอยู่ในสภาพเสี่ยงที่จะหัก โค่นล้ม หรือผิดปกติ โปรดแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ หรือ 📞 โทร. สายด่วน กทม. 1555 หรือ 🔶 แอปพลิเคชัน Traffy Fondue….
เขตห้วยขวาง รณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง (60+ Earth Hour 2023)

18 มีนาคม 2566 นายไพฑูรย์ งามมุข ผู้​อำนวยการ​เขต​ห้วยขวาง นางสาย​ทิพย์​ สุคนธ์​มณี​ นายอุกฤษฏ์ องตระกูล ผู้​ช่​ว​ยผู้​อำนวยการ​เขต​ฯ ​นางสาวกาญจนา สูชัยยะ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นางสาววัชรา พิชยสิริ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และคณะผู้บริหารเขต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา
📣รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการ ประชาชนในพื้นเขตห้วยขวางร่วมกันปิดไฟ 1 ชั่วโมง (60+ Earth Hour 2023) 🌏 ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ ร่วมกันทั่วโลก เพื่อลดการใช้พลังงานและลดปัญหาภาวะโลกร้อน ในวัน เสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น.

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

แชร์ข่าว: