logo
📣เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ‼️ 👀 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 .. พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ กรุงธนใต้  ⚠️ ก่อนออกจากบ้านอย่าลืม ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศ เพื่อวางแผนการเดินทาง ลดระยะเวลา หรืองดการทำงาน ทำกิจกรรม หรือ ☀️ ออกกำลังกายกลางแจ้ง…              📣เตือนอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้.. 👀 อุณหภูมิจะสูงขึ้น 3 – 6 องศาเซลเซียสเป็นลักษณะของอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันจึงเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้ง่าย ⚠️ จึงควรดูแลร่างกายของตนเองให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงจากการเจ็บป่วย…
ยกต้นแบบคัดแยกขยะตลาดสดธนบุรี สำรวจ Hawker Center ตลาดเมตตา คุมเข้มค่าฝุ่น PM2.5 แพลนท์ปูนย่านสวนผัก

ยกต้นแบบคัดแยกขยะตลาดสดธนบุรี สำรวจ Hawker Center ตลาดเมตตา คุมเข้มค่าฝุ่น PM2.5 แพลนท์ปูนย่านสวนผัก ส่องสวนร่มเกล้าชาวทาง ปลูกทองอุไรถนนสวยพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 แก้จุดเสี่ยงริมคลองบางพรม ติดตามแยกขยะเขตทวีวัฒนา 

 

(24 ม.ค.66) เวลา 13.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ประกอบด้วย

 

เยี่ยมชมต้นแบบการคัดแยกขยะ ตลาดสดธนบุรี เขตทวีวัฒนา พื้นที่ 30 ไร่ ซึ่งเป็นศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ตลาดสดค้าส่ง ค้าปลีก เนื้อสัตว์ ปลา อาหารทะเล ผัก ผลไม้ ดอกไม้ เนื่องจากตลาดดังกล่าวเป็นตลาดที่เปิดใหม่เพียง 10 เดือน ปัจจุบันจึงมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น สำหรับแนวการการจัดการขยะ มีการตั้งวางจุดทิ้งขยะ 9 จุด ได้แก่ ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล ถังเศษอาหาร ปริมาณขยะแบ่งออกเป็น ขยะทั่วไป 3.72 ตัน/วัน 112ตัน/เดือน เขตฯ จัดเก็บทุกวัน ขยะรีไซเคิล 13 กิโลกรัม/วัน 0.4 ตัน/เดือน คัดแยกและขายขยะสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เศษอาหาร 160 กิโลกรัม/วัน 4.8 ตัน/เดือน เกษตรกรเลี้ยงสัตว์มารับทุกวัน ขยะเปลือกผักผลไม้ 2 ตัน/วัน 60 ตัน/เดือน เขตฯ จัดเก็บทุกวัน ขยะอันตราย 1 กิโลกรัม/วัน 30 กิโลกรัม/เดือน เขตฯ จัดเก็บตามปริมาณ สำหรับปริมาณขยะเริ่มต้นตลาดก่อคัดแยก 165 ตัน/เดือน ขยะปัจจุบันมากขึ้นแต่มีการคัดแยก 177 ตัน/เดือน ขยะหลังการคัดแยก 172 ตัน/เดือน ในอนาคตลาดสดธนบุรี มีโครงการทำน้ำหมักชีวภาพ (Bio extract) จากเปลือกสับประรด กากน้ำตาล มาผสมกับหัวเชื้อ EM ทำปุ๋ยดับกลิ่นเหม็นได้ดี การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร สูตรผสมมูลวัว เศษใบไม้ ทำปุ๋ยชั้นดี ไว้ใช้และแจกจ่าย รณรงค์การลดการใช้กล่องโฟม ช่วยร้านค้าหาวัสดุทดแทนที่เป็นได้และสร้างจุดขาย

 

สำรวจพื้นที่จัดทำ Hawker Center (ศูนย์อาหาร) บริเวณตลาดเมตตา ถนนพุทธมณฑลสาย 2 เขตฯ มีพื้นที่ทำการค้านอกจุดผ่อนผัน จำนวน 2 จุด มีผู้ค้ารวมทั้งสิ้น 69 ราย ได้แก่ บริเวณหน้าหมู่บ้านกรีนวิลล์ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ผู้ค้า 44 ราย บริเวณหน้าวัดศาลาแดง ผู้ค้า 25 ราย ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เขตฯ พิจารณาจัดหาพื้นที่ว่างที่มีความเหมาะสม จาการสำรวจพบว่ามีพื้นที่ว่างสามารถจัดทำเป็น Hawker Center (ศูนย์อาหาร) จำนวน 18 แห่ง โดยให้ประสานเจ้าของพื้นที่แต่ละแห่ง การบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงกับเจ้าของพื้นที่แต่ละแห่ง สำหรับ Hawker Center (ศูนย์อาหาร) เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเน้นจุดที่มีความต้องการของผู้บริโภค และอยู่ใกล้กับพื้นที่ทำการค้าเดิม พร้อมทั้งบริหารจัดการด้านความสะอาด การดูแลทำความสะอาดพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบความสะอาดของสินค้าและอาหารที่จำหน่าย จุดล้างทำความสะอาดภาชนะ จุดคัดแยกขยะและกำจัดขยะรวม

 

ติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 แพลนท์ปูนตราบัวพญานาค ถนนสวนผัก ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับผู้ประกอบการให้ก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหน้าแพลนท์ปูน ตรวจสอบบ่อล้างล้อรถโม่ปูนก่อนออกจากแพลนท์ปูน ตรวจสอบเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณพื้นที่โดยรอบแพลนท์ปูนตลอดเวลา รวมถึงปรับปรุงบ่อพักสำหรับให้น้ำปูนตกตะกอน พร้อมทั้งมอบหมายให้เขตฯ ติดตามมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศและมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM2.5 และป้องกันมลพิษในอากาศ นอกจากนี้ เขตฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบและควบคุมสถานประกอบการที่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ ได้แก่ ประเภทสถานประกอบการ/โรงงาน 12 แห่ง ประเภทสถานที่ก่อสร้าง 7 แห่ง ประเภทแพลนท์ปูน 1 แห่ง ประเภทสถานที่ถมดิน 1 แห่ง ประเภทอู่รถยนต์ ขสมก. บริษัทขนส่ง บริษัทรถโดยสาร 30 แห่ง ประเภทร้านอาหารแผงลอยและรถเร่อาหารปิ้งย่าง 14 แห่ง ประเภทวัดและศาลเจ้า 5 แห่ง ประเภทวัดเตาเผาศพของศาสนสถาน 1 แห่ง พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 กำชับสถานประกอบการในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมค่าฝุ่น PM2.5 ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

 

สวน 15 นาที (สวนใหม่) สวนร่มเกล้าชาวทางกรมทางหลวง ถนนบรมราชชนนี (ฝั่งขาเข้า) ช่วงใต้สะพานกลับรถบางแค พื้นที่ 11 ไร่ กรรมสิทธิ์ที่ดินกรมทางหลวง ได้ก่อสร้างสวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้เปิดใช้เป็นทางการ อยู่ระหว่างการส่งมอบให้สำนักงานเขตทวีวัฒนาดูแลในช่วงเดือนมีนาคม 2566

 

ปลูกต้นไม้ถนนสวย ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 (ช่วงถนนกาญจนาภิเษกตัดถนนพุทธมณฑลสาย 2 บริเวณจุดกลับรถ) ความยาวถนน 2,500 เมตร พื้นที่ 12,500 ตารางเมตร โดยดำเนินการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 167 ต้น ตลอด 2 ฝั่งถนน ถนนดังกล่าวเป็นจุดรอยต่อระหว่างเขตตลิ่งชันกับพื้นที่สาธารณะที่สำนักสิ่งแวดล้อมดูแล ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมปลูกต้นทองอุไรบริเวณถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 นอกจากนี้ เขตฯ ยังมีถนนสวย ถนนทวีวัฒนา (เลียบคลองทวีวัฒนา) โดยดำเนินการปลูกต้นทองอุไร ต้นเฟื่องฟ้า ริมเขื่อนปลูกต้นเข็มบริเวณโคนต้นอินทนิล เพื่อถนนเส้นเดียวกันสวยตลอดทั้งเส้น ซึ่งเป็นถนนดังกล่าวเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างสำนักงานเขตทวีวัฒนาและสำนักงานเขตหนองแขม

 

สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณถนนอุทยาน ในพื้นที่เขตฯ มีที่ดิน 59,124 แปลง สำรวจแล้ว 50,650 แปลง คงเหลือ 8,474 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 34,287 แห่ง สำรวจแล้ว 26,069 แห่ง คงเหลือ 8,218 แห่ง ห้องชุด 320 ห้อง สำรวจครบแล้ว สรุปผลการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งสิ้น 93,731 รายการ สำรวจแล้ว 77,039 รายการ คงเหลือ 16,692 รายการ ในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากที่ดิน จากที่ดินรกร้างว่างเปล่าอาจมีสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องลงพื้นที่สำรวจสภาพพื้นที่จริง เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามความเป็นจริง เพื่อนำไปประเมินในการจัดเก็บภาษี ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้คำแนะนำในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย การจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

ตรวจจุดเสี่ยงภัยอาชญากรรม บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางพรม วัดโกมุทพุทธรังสี ถนนพุทธมณฑลสาย 3 เขตฯ มีจุดเสี่ยงภัยด้านอาชญากรรม จำนวน 2 จุด ได้แก่ 1.สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ถนนพุทธมณฑลสาย 2 และ 2.จุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางพรม วัดโกมุทพุทธรังสี ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ซึ่งเป็นพื้นที่เปลี่ยว มีมุมอับลับสายตา ทั้งนี้ เขตฯ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในช่วงกลางวันและกลางคืน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม

 

ติดตามการคัดแยกขยะ ภายในอาคารสำนักงานเขตทวีวัฒนา วิธีการคัดแยกขยะ โดยการตั้งวางถังขยะแยกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ถังขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน) ได้แก่ ขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ ย่อยสลายยาก แต่ไม่เป็นพิษ ถังขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) ได้แก่ กระดาษ กระป๋อง พลาสติก ถังขยะเศษอาหาร (สีเขียว) ได้แก่ ขยะเศษอาหาร เศษผักผลไม้ ถังขยะติดเชื้อ (สีแดง) ได้แก่ หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว หรือสิ่งของที่สัมผัสกับสารคัดหลั่ง นอกจากนี้เขตฯ จัดกิจกรรมรณรงค์พื้นที่ปลอดโฟมและถุงพลาสติก โครงการวน โครงการไม่เทรวม การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของเขตฯ และประชาชนที่มาติดต่อราชการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและนำไปใช้ประโยชน์

 

ในการลงพื้นที่วันนี้มี นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตทวีวัฒนา สำนักสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

#สิ่งแวดล้อมดี #สุขภาพดี #เศรษฐกิจดี #บริหารจัดการดี #ปลอดภัยดี

—–  (จิรัฐคม…สปส.รายงาน)

แชร์ข่าว: