Flag
Search
Close this search box.
กทม. ตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงย่านเยาวราช พบได้เกณฑ์มาตรฐาน พร้อมประสาน กฟน. วางแผนตัดไฟทันทีเมื่อมีเพลิงไหม้

(10 ก.ค.67) เวลา 08.00 น. รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจจุดประปาหัวแดงบริเวณชุมชนพาดสาย เขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งชุมชนดังกล่าวอยู่ติดกับวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร ภายในชุมชนจะมีประปาหัวแดง จำนวน 2 จุด ได้แก่ 1.ทางเข้าถนนพาดสาย มีลักษณะเป็นหัวดับเพลิงที่อยู่เหนือพื้นดิน 2.ซอยวานิช 1 มีลักษณะเป็นหัวดับเพลิงที่ฝังอยู่ใต้พื้นดิน ระยะห่างของประปาหัวแดงจากทางเข้าชุมชนด้านถนนพาดสายถึงภายในชุมชนระยะทาง 132.7 เมตร ส่วนทางด้านซอยวานิช 1 ถึงภายในชุมชนระยะทาง 75.5 เมตร นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงชุมชนด้านซอยวานิช 1 ยังมีประปาหัวแดงฝังอยู่ใต้พื้นดินอีก 1 จุด ระยะห่างจากชุมชน 94 เมตร พร้อมทั้งสำรวจถังดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่ภายในชุมชนพาดสาย ซึ่งมีถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว จำนวน 15 ถัง โดยติดสติ๊กเกอร์ QR CODE แสดงตำแหน่งของถังดับเพลิงใน Bangkok risk map เรียบร้อยแล้วทุกถัง จากการตรวจสอบพบว่าถังดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร และถังดับเพลิงของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามเขตฯ จะลงพื้นที่สำรวจจำนวนถังดับเพลิงอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากบางจุดมีการติดตั้งเพิ่มเติม บางจุดได้นำออกไปใช้งาน สำหรับชุมชนพาดสายมีพื้นที่ 1.15 ไร่ บ้านเรือน 75 หลังคาเรือน ประชากร 230 คน ถ้าคิดตามเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร ถังดับเพลิง 1 ถังต่อ 5 หลังคาเรือน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ทั้งนี้ รองผู้ว่าฯ ทวิดา ได้มอบหมายให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานการไฟฟ้านครหลวง ในเรื่องของการตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เนื่องจากการตัดกระแสไฟฟ้าในบางพื้นที่ไม่สามารถตัดไฟได้ทั้งหมดในวงกว้าง จะต้องทำการตัดกระแสไฟเป็นจุด ๆ ในบริเวณที่เกิดเหตุ อีกทั้งการตัดกระแสไฟยังต้องคำนึงถึงผู้ป่วยติดเตียงที่รักษาอยู่ที่บ้าน โดยให้เขตฯ จัดทำข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ให้เรียบร้อย ในส่วนของประปาหัวแดงได้มอบหมายให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานการประปานครหลวง กำหนดพิกัดประปาหัวแดงลงในระบบ Bangkok risk map ทั้งหัวดับเพลิงที่อยู่เหนือพื้นดินและหัวดับเพลิงที่ฝังอยู่ใต้พื้นดิน อย่างไรก็ตามหัวดับเพลิงที่ฝังอยู่ใต้พื้นดิน ยังมีบางจุดที่ไม่ได้ลงในระบบ โดยให้ดำเนินการในส่วนนี้ให้เรียบร้อย รวมถึงพิจารณาหาแนวทางติดป้ายตรงจุดที่มีหัวดับเพลิงที่ฝังอยู่ใต้พื้นดินให้เห็นเด่นชัด ขอความร่วมมือไม่ตั้งวางสิ่งของกีดขวางประปาหัวแดง ซึ่งเป็นจุดรับน้ำหัวดับเพลิง

ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าฯ ทวิดา ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย และจุดรับบริจาคสิ่งของจากเหตุเพลิงไหม้ภายในชุมชนตรอกโพธิ์ พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ประสบภัย ผู้ปฏิบัติงานและจิตอาสาที่ศูนย์ฯ ดังกล่าว

ในการนี้มี นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

#ปลอดภัยดี
—–  (จิรัฐคม…สปส.รายงาน)

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200