Flag
Search
Close this search box.
กลุ่มฝึกอบรม สยภ.สปภ. พร้อมสนับสนุนทุกภารกิจ

1. ร่วมกับสำนักงานอำนวยการสาธารณภัย จัดแสดงนิทรรศการ “เมืองยั่งยืน 2024” ภายใต้แนวคิด ชุมชนยั่งยืน เมืองยั่งยืน โบกยั่งยืน ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2567  ณ ห้อง เมย์แฟร์ บอลรูม เอ และ บี ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

2. จัดการตรวจสอบสมรรถภาพร่างกาย สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันเละบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒๐ ณ สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

3. จัดการตรวจสอบสภาพจิตใจ สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันเละบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒๐ ณ ห้องประชุม ชั้น๒ อาคารกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200