Flag
Search
Close this search box.
เห็นชอบเช่าที่ดินของวัดปากน้ำ ก่อสร้างโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร)

 

 

(19 มิ.ย.67) ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2567 ณ  ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เสนอญัตติขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณรายการผูกพันโอนตั้งจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินของวัดปากน้ำ เพื่อก่อสร้าง

โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร)

 

ด้วยกรุงเทพมหานครมีความจำเป็นในการเช่าที่ดินของวัดปากน้ำ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาล

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และให้บริการประชาชนในเขตภาษีเจริญและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดว่า”ข้อ 33 หน่วยรับงบประมาณจะก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไปได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร ยกเว้นโครงการซึ่งได้ระบุไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในกรณีที่มีความจำเป็นจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและรายการ ที่กระทบต่อวัตถุประสงค์ เพิ่มวงเงิน หรือขยายระยะเวลาการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ก่อนดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร” ก่อน กรุงเทพมหานครจึงเสนอขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณรายการผูกพันโอนตั้งจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินของวัดปากน้ำ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 

ในที่ประชุมนายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ส.ก. เขตมีนบุรี นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง และนางกนกนุช กลิ่นสังข์ ส.ก.เขตดอนเมือง ร่วมกันอภิปรายว่า นโยบายนี้เป็นนโยบายที่ดี ตรงกับทางสภากรุงเทพมหานครที่อยากให้กทม. สร้างโรงพยาบาลให้ครบทั้ง 50 เขต ขอแสดงความยินดีกับเขตภาษีเจริญที่สามารถเช่าที่ดินของวัดปากน้ำได้ แต่วันนี้ที่ฝ่ายบริหารเสนอมารายละเอียดที่เสนอมายังไม่ครบถ้วน เนื่องจากยังไม่มีวงเงินโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลทั้งหมด มีเพียงการเสนอของวงเงินเพื่อทำสัญญาเช่าที่ดิน โดยมิได้ระบุวันเริ่มสัญญา หรือข้อกำหนดของสัญญา จึงขอเสนอว่าถ้าหากเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน ขอให้ทางฝ่ายบริหารเสนอของงบประมาณจากงบประมาณประจำปี 2568 ซึ่งจะเข้าสู่สภาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ 

 

ด้าน พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. ชี้แจงว่า การเช่าที่ดินวัดปากน้ำสัญญา 30 ปีนั้น ได้ผ่านการเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมแล้ว โดยในส่วนของเรื่องการออกแบบอาคารโรงพยาบาลจะใช้ต้นแบบจากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ซึ่งสามารถดำเนินการ เสร็จสิ้นได้ภายในเดือน พ.ย. 2567 ซึ่งหลังจากนี้จะเป็นเรื่องของการของบประมาณก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3-5 ปี ก็จะสามารถให้บริการประชาชนได้ ซึ่งขณะนี้มีอาคารชั่วคราวชั้นเดียวให้บริการ OPD ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่อยู่ ดังนั้นสำนักการแพทย์จึงมีความพร้อมที่จะดำเนินการสร้าง โรงพยาบาลทุกประการ จึงยื่นเรื่องเสนอญัตติขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณรายการผูกพันโอนตั้งจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินของวัดปากน้ำ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) ในวันนี้

 

สำหรับการก่อสร้างโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) จะดำเนินการก่อสร้างบนที่ดินของวัดปากน้ำ จำนวน 12 ไร่ 1 งาน 977 ตารางวา เพื่อเป็นเกียรติประวัติและน้อมอุทิศถวายกุศลแด่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง โดยกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการเช่าที่ดินของวัดปากน้ำ จำนวน 16 ไร่ 1 งาน 997.70 ตารางวา เพื่อเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) เป็นเวลาไม่เกิน 30 ปี หรือจนกว่าจะยกเลิกการเป็นโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลดังกล่าวครอบคลุมการให้บริการประชาชนในเขตภาษีเจริญและพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ เขตบางแค เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะ เขตจอมทอง เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตตลิ่งชัน รวมประชากรที่จะได้รับประโยชน์จากการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ในพื้นที่ประมาณ 945,000 คน

 

ทั้งนี้ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครผูกพันงบประมาณรายการผูกพันโอนตั้งจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินของวัดปากน้ำ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร)

 

_____________

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200