Flag
Search
Close this search box.
ไฟไหม้ มีภัย โทร.199 เรียกนักดับเพลิงและกู้ภัย ดอนเมือง บางโพ ลาดยาว กปก.3 สปภ.กทม.

นักดับเพลิงและกู้ภัยดอนเมือง กปก.3

1. จับงูทางทะพร้าว ความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ที่เกิดเหตุ 12 ซ.โกสุมรวมใจ 36 แยก 8 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.

2. ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง ขนาด 1.50 ซม. บ้านเลขที่ 37/32 หมู่บ้านเศรณีรายา2 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน กทม. ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

3. ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง ขนาด 40 ซม. ที่เกิดเหตุ 64/205 หมู่บ้านเทพประทาน แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. เจ้าหน้าที่ 4 คน

4. ช่วยเหลือประชาชนจับเขียวพระอินทร์ ขนาด 30 ซม. ที่เกิดเหตุ 67/537 หมู่บ้านชวนชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. เจ้าหน้าที่ 4 คน

5. จับงู ซอยเตชะตุงคะ2 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. ตรวจสอบแล้วไม่พบ

6. ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ที่เกิดเหตุเลขที่ 95 ซ.โกสุมรวมใจ7 แขวง/เขตดอนเมือง กทม.

7. ช่วยเหลือประชาชนจับงูเห่า บ้านเลขที่ 1/1 เทิดราชัน 27 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

8. ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ขนาด 2 เมตร ที่เกิดเหตุถนนแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. เจ้าหน้าที่ 2 นาย

9. จับอีกัวน่า ขนาดความยาวประมาณ 70 ซม. ที่เกิดเหตุเลขที่ 4/56 ซ.โกสุมรวมใจ43 แยก 5 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.

10. จับตัวเงินตัวทอง ขนาดความยาวประมาณ 1 เมตร ที่เกิดเหตุเลขที่ 362 ระหว่าง ซ.โกสุมรวมใจ 36-40 ถ.โกสุมรวมใจ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.

11. จับตัวเงินตัวทอง ขนาดความยาว 1.20 เมตร ที่เกิดเหตุ 28/185 มบ.บูรภา 12  แยก 6/4 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. ดำเนินการเรียบร้อย

12. จับตัวเงินตัวทอง ขนาดความยาวประมาณ 3.50 เมตร ที่เกิดเหตุ 122/1 ซอยสรงประภา 3 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. ดำเนินการเรียบร้อย

13. ช่วยเหลือประชาชนรับงูเหลือม ขนาด 1 เมตร ที่เกิดเหตุ ถ.กำแพงเพชร 6 แขวง/เขตดอนเมือง กทม.

14. รับงูเหลือม ขนาด 1.20 เมตร ที่เกิดเหตุ ซ.ช่างอากาศอุทิศ 4 แขวง/เขตดอนเมือง กทม. ดำเนินการเรียบร้อย

15. ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง ที่เกิดเหตุบ้านเลขที่ 9 ซ.นาวงพัฒนา3 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. ดำเนินการเรียบร้อย

16. ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง ที่เกิดเหตุบ้านพักกรมสื่อสารทหาร ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. ดำเนินการเรียบร้อย

17. จับงูเหลือม ความยาวประมาณ 2.50 เมตร ที่เกิดเหตุเลขที่ 41/24 หมู่บ้านรัตนาวลัย ซ.วิภาวดี 39 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. ดำเนินการเรียบร้อย

18. ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง ไม่พบ บ้านเลขที่ 3/407 ซ.เทิศราชัน 43แยก3 เขต ดอนเมือง กทม. ดำเนินการเรียบร้อย @JOE-TIWAT

19. ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง ขนาด 1 เมตร ที่เกิดเหตุ ซ.ช่างอากาศอุทิศ 16 แขวง/เขตดอนเมือง กทม. ดำเนินการเรียบร้อย

20. ช่วยเหลือประชาชนจับงูก้นขบ ขนาดประมาณ 50 ซน. ที่เกิดเหตุ บริษัท บมจ. บริการน้ำใัน อากาศยาน แขวง ดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.

21. ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง ขนาดประมาณ 1 เมตร ที่เกิดเหตุ ซอยสรณคมน์ 20 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม

22. ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง ขนาดประมาณ 1.2 เมตร ที่เกิดเหตุซอยโกสุมรวมใจ43 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. @ดอนเมือง32รายงาน

23. รับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม 199 ช่วยเหลือประชาชนจับงูเขียวพระอินทร์ ขนาดความยาว 40 เซนติเมตร เดำเนินการเรียบร้อย เหตุเกิดเลขที่ 86/68 ซอยวัดประชาระบือธรรม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. @หน. บางโพ พัฒนศักดิ์

24. ออกช่วยเหลือประชาชนจับงูเห่า ยาว 1 เมตร ช่างอากาศอุทิศ14 แขวง-เขต ดอนเมือง กทม.

25. จับงูเขียวพระอินทร์ ยาว 1 เมตร สรงประภา20  แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

26. จับตัวเงินตัวทอง ขนาด 1 เมตร บ้านเลขาี่ 429 เดอะเเพลน สรวประภา 11/1 แขวง-เขต ดอนเมือง กทม.

27. ร่วมกับสำนักงานเขต ดอนเมือง-หลักสี่  ติดต่อ ข้อมูลชุมชน ตรวจสอบ ประปาหัวแดง ช่างอากาศอุทิศ 10 นิเวศชาวฟ้า ปิ่นเจริญ3 สะพานปูน เสริมปรีดี ปิ่นเจริญ3

28. นายอิทธิชัย บุตรศรี หน.เวร ช่วยเหลือประชาชนระงับเหตุเพลิงไหม้สายไฟ บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าบ้าน สถานที่เกิดเหตุ 4/229 ซ.โกสุมรวมใจ 43 แขวง ดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. เพลิงสงบก่อนเจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุ ได้ทำการประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าดำเนินการต่อ หน่วยงานสนับสนุน อาสาสมัครในพื้นที่

29. ว่าที่ ร.ต.ธวัช  เวียงศรี ช่วยเหลือประชาชนระงับเหตุไฟไหม้ สาเหตุประชาชนอุ่นอาหารทิ้งไว้เสียหายเฉพาะภาชนะที่อุ่นอาหาร ไม่ส่งผลกระทบต่อตัวบ้าน เบื้องต้นอาสาสมัครแจ้งเพลิงสงบก่อนเจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ส.ดพ.ดอนเมืองใช้พัดลมระบายควันออกจากตัวบ้าน

30. ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง ขนาด 2 เมตร ที่เกิดเหตุ ซ.กำแพงเพรช 6 ซอย7 แยก3-4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ดำเนินการเรียบร้อง

31. จับงูเหลือม ขนาดความยาวประมาณ 2 ม. ที่เกิดเหตุ ซ.เวฬุ 38 คอนโดบ้านสวน แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. เจ้าหน้าที่ 4 คน สัญญาณเรียกขานผู้รายงาน :ดม.43 ดำเนินการเรียบร้อย

32. ช่วยเหลือประชาชนระงับเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ที่เกิดเหตุ ซ.สรณคมน์ 20 แยก 4 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. เบื้องต้นเป็นไฟฟ้าลัดวงจรที่เสาไฟฟ้า เพลิงสงบก่อนเจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุ และประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า เข้าดำเนินการต่อ

33. ช่วยเหลือประชาชนจับงูสิงหางลาย ขนาด 1.20 เมตร ที่เกิดเหตุ ซ.เทิดราชัน 27 แยก 1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. ดำเนินการเรียบร้อย

34. ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ขนาดความยาวประมาณ 3 เมตร ที่เกิดเหตุ ซอยโกสุมรวมใจ43 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. เจ้าหน้าที่ 3 นาย สัญญาณเรียกขานผู้รายงาน :ดอนเมือง 2-2

นักดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ กปก.3

1. เจ้าหน้าที่เวรปฏิบัติการฯ นำสัตว์เลื้อยคลานที่จับได้ในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้ 1.งูเหลือม 17 ตัว 2.งูเขียว 1 ตัว นำส่งสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บางเขน เพื่อปล่อยกลับคืนสู่ ธรรมชาติต่อไป @ชัชวัฒน์ บางโพ 411 รายงาน @หน.บางโพ พัฒนศักดิ์ @piya บางโพ

2. เจ้าหน้าที่จิตอาสาฯ เป็นตัวแทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เข้าร่วมเวทีประชาคมชุมชนวัดประดู่ฯภายในลานอเนกประสงค์ที่ทำการชุมชนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ @หน.บางโพ พัฒนศักดิ์

3. รับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม 199 ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง ขนาดความยาว 1 เมตร ดำเนินการเรียบร้อย เหตุเกิดเลขที่ 225/9010 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. @หน.บางโพ พัฒนศักดิ์

4. ตรวจเช็คเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามร่วมกับเจ้าหน้าที่ อปพร. ภายในชุมชนจันทรเกษม @หน.บางโพ พัฒนศักดิ์

5. ว่าที่ร.ต.สมนึก เอกไทย หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน อบรมให้ความรู้ดับเพลิงขั้นต้นและการเอาตัวรอดขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในชุมชน ให้กับประชาชนผู้พักอาศัยภายใน ชุมชนประชานฤมิตร ซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ @หน.บางโพ พัฒนศักดิ์

6. จนท.เวรปฏิบัติการชุด 4 ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง ภายในบ้านเลขที่ 220 ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 21 แขวง/เขตบางซื่อ กทม. จนท.ไม่พบ ประชาสัมพันธ์กับผู้แจ้งเรียบร้อย

7. ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง ขนาดยาว 2 เมตร ที่เกิดเหตุภายในโรงพยาบาลการไฟฟ้าสามเสน ถนนสามเสน แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ @หน.บางโพ พัฒนศักดิ์ @piya บางโพ

8. รับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม จับตัวเงินตัวทอง ขนาดความยาว 80 เซนติเมตร ดำเนินการเรียบร้อย เหตุเกิดเลขที่ 43 ตรอกมะม่วง ถนนริมคลองประปาฝั่งซ้าย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. @หน.บางโพ พัฒนศักดิ์

9. ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง ขนาดยาว 90 ซม. ที่เกิดเหตุเลขที่ 19 ซอยโชติวัฒน์ 6 แยก 8 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ @หน.บางโพ พัฒนศักดิ์

10. ว่าที่ร.ต.สมนึก เอกไทย พร้อมเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน อบรมให้ความรู้ดับเพลิงขั้นต้นและการเอาตัวรอดขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในชุมชน ให้กับประชาชนผู้พักอาศัยภายใน ชุมชนเขมาเนรมิตร ซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ @หน.บางโพ พัฒนศักดิ์

นักดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว กปก.3

1. จับงูก้นขบ ยาวประมาณ 30 ซม. เลขที่ 150/23 ซ.ชื่นกมลนิเวศน์ 2 ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

2. รับงูเหลือม ขนาด 1 เมตร ที่เจ้าหน้าที่รปภ. ของศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ จับไว้ ที่เกิดเหตุไปรษณีย์หลักสี่ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ เจ้าหน้าที่ 1 นาย

3. ระงับเหตุเพลิงไหม้สายไฟฟ้า ถ.งามวงศ์วาน 47 แยก 6-2-5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. เพลิงสงบก่อน จนท.ไปถึง การไฟฟ้าดำเนินการต่อ  #ลาดยาว 4-1 หน.เวร ลาดยาว4-2,4-11,4-12

4. ตัวเงินตัวทอง บ้านเลขที่ 5/106 ชุมชนประชาร่วมใจ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ความยาว 1 เมตร จนท.2 นาย

5. นายภุชพงศ์ สัญญโชติ หัวหน้าสถานี พร้อมเจ้าหน้าที่ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น แก่ชุมชนประชาร่วมใจ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. จนท.7 นาย

6. ชุดปฏิบัติการที่ 4 ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ยาว 1.5 ม. ตลาดหมู่บ้านซิเมนต์ไทย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ลาดยาว 42 หัวหน้าเวร

7. จับตัวเงินตัวทอง บ้านเลขที่ 15/15 ซ.งามวงศ์วาน43 แยก1-13 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

8. ชุดปฏิบัติการที่ 1 ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม บ้านเลขที่ 77/2 ซ.ประชาชื่น 12 แยก1-4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. เจ้าหน้าที่ 2 นาย

9. ชุดปฏิบัติการที่ 1 ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม อู่เชิดชัยทัวร์ ถนนกำแพงเพชร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. เจ้าหน้าที่ 2 นาย

10. ชุดปฏิบัติการที่ 2 ช่วยเหลือประชาชนเหตุไฟไหม้รถยนต์ ยี่ห้อ land rover ใช้น้ำมันดีเซล ไฟไหม้ช่วงล่างเล็กน้อย ประชาชนใช้ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งในการดับ แต่ยังมีคราบน้ำมันหยดลงพื้น เจ้าหน้าที่ใช้น้ำในการชำระล้างคราบน้ำมันเรียบร้อย

11. ชุดปฏิบัติการที่ 2 ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ขนาด 2 เมตร ที่เกิดเหตุบ้านเลขที่ 93 คอนโด เดอะไนน์ ถนนงามวงศ์วาน 59 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

12. ชุดปฏิบัติการที่ 2 ช่วยเหลือประชาชนจับงูเขียวพระอินทร์ ยาว 80 เซนติเมตร ที่เกิดเหตุเลขที่ 39/51 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก2-3 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

13. จับงูเหลือม ความยาวประมาณ 2 เมตร เลขที่ 34/65 ถ.ประชาชื่น ซ.ประชาชื่น 12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

14. ชุดปฏิบัติการที่ 1 ช่วยเหลือประชาชนจับงูเขียว ที่อาคารคนรักอิสระ ซ.วิภาวดี 27 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. เจ้าหน้าที่ 2 นาย

15. ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ความยาวประมาณ 3 เมตร เหตุเกิดเลขที่ 126 งามวงค์วาน48 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

16. ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง ความยาวประมาณ 80 เซนติเมตร หมู่บ้านซีเมนต์ไทยเลขที่ 82/51 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

17. ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง ความยาวประมาณ 1 เมตร บ้านเลขที่ 82/251 ซอยซีเมนต์ไทย 13 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

18. นายภุชพงศ์ สัญญโชติ หน.ส.ดพ.ลาดยาว พร้อม จนท.ส.ดพ.ลาดยาว ร่วมกับสำนักงานเขตหลักสี่ ตรวจสถานประกอบกิจการก๊าซหุงต้มในพื้นที่เขตหลักสี่

19. จับงูเหลือม ความยาว 2 เมตร ดำเนินการเรียบร้อย ที่เกิดเหตุซอยงามวงศ์วาน 28 บ้านเลขที่ 73/2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร ลาดยาว 25 ลาดยาว 211

20. จับงูก้นกบ ความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ดำเนินการเรียบร้อย ที่เกิดเหตุซอยแจ้งวัฒนะ 13 แยก 4 บ้านเลขที่ 99/72 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ เจ้าหน้าที่ 2 นาย

21. นายสุระชัย ศรีอ่อนเกลี้ยง หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ อบรมดับเพลิงเบื้องต้น ชุมชน กองบัญชาการศึกษา ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

22. นายภุชพงศ์ สัญญโชติ หน. ส.ดพ ลาดยาว พร้อมเจ้าหน้าที่ลาดยาวจิตอาสา ร่วมงานพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดเสมียนนารี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

23. นายภุชพงศ์ สัญญาโชติ หน.สถานีฯ ส.ต.อ.นเรศ เพิ่มศักดิ์ ผช.หน.สถานีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ และเรือกู้ภัยสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ร่วมริ้วขบวนงานแห่พระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญประดิษฐาน ณ วัดเสมียนนารี ถนนกำแพงเพช 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หน่วยงานสนับสนุน – กู้ภัยทางน้ำ (สามเสน) – นักประดาน้ำ(ปากคลองสาน) – เรือนำริ้วขบวน(พี่รอน)

24. จับงูเขียวหางไหม้ ความยาว 20 เซนติเมตร ชินเขต 1/14 บ้านเลขที่ 20/24 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. #ลย41 หน.เวร

25. ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ความยาว 2 เมตร ที่เกิดเหตุเลขที่ 34/5 ซอยชินเขต 1 แยก 10/1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

26. ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ความยาว 2 เมตร ที่เกิดเหตุเลขที่ 30/150 ซอยงามวงศ์วาน47 แยก 1-4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

27. กำจัดรังผึ้ง ไม่ทราบขนาดเนื่องจากอยู่ในท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ดำเนินการเรียบร้อย ที่เกิดเหตุโรงเรียนประชานิเวศน์ประถม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เจ้าหน้าที่ 2 นาย

28. ชุดปฏิบัติการที่ 2 ช่วยเหลือประชาชนจับงูเขียวพระอินทร์ ขนาด 80 cm. ที่เกิดเหตุเรือนไทยสยามธานี บ้านเลขที่ 94/26 ซอยงามวงศ์วาน 45/1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200