Flag
Search
Close this search box.
กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567
กทม. เร่งตรวจสอบ-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมในสวนจตุจักร 
 
นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม. กล่าวกรณีมีข้อร้องเรียนไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอบริเวณลานกิจกรรมแอโรบิกภายในสวนจตุจักรว่า สสล. ได้ตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 67 มีฝนตกหนัก ทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด เกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่สวนจตุจักรและพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งสวนจตุจักรได้ประสานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เข้าตรวจสอบทันที จากนั้น กฟน. ได้ดำเนินการแก้ไขให้เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 67 เวลา 20.00 น. และสามารถใช้งานได้ตามปกติ
ทั้งนี้ กฟน. ได้แจ้งว่า ในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้ไฟฟ้าดับได้บ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม ในส่วนพื้นที่ที่ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ สสล. จะได้เร่งตรวจสอบบริเวณต่าง ๆ เพื่อเตรียมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมในจุดที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอต่อไป
 
กทม. เตรียมพร้อมป้องกัน-บรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำทะเลหนุน

นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯ ว่า สปภ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย รวมทั้งยานพาหนะและอุปกรณ์ พร้อมให้การสนับสนุนและบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการระบายน้ำ สำนักเทศกิจ กองโรงงานช่างกล และสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ระดับน้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯ โดยเฉพาะสำนักงานเขตที่มีพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาและมีบ้านเรือนประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูง สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที และขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสบเหตุน้ำท่วม หรือเหตุสาธารณภัย สามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 199 หรือ 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
เขตบางแคเร่งแจ้งผลตรวจสอบพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างบ้านในซอยเพชรเกษม 63

นายณรงค์ ตาปสนันทน์ ผู้อำนวยการเขตบางแค กทม. กล่าวกรณีมีการตั้งข้อสังเกตการยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้านหลังหนึ่งในซอยเพชรเกษม 63 ตั้งแต่ต้นปี 67 ผ่านไป 6 เดือน ยังไม่มีความคืบหน้าว่า การยื่นขออนุญาตก่อสร้างจะมีกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ รวมถึงเอกสารต่าง ๆ จนถึงออกใบอนุญาตไม่เกิน 45 วัน ซึ่งจากการตรวจสอบกรณีดังกล่าวพบว่า เอกสารและแบบแปลนรายการคำนวณไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ ต้องกลับไปแก้ไข ทำให้ใช้ระยะเวลามากขึ้น โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำใบอนุญาต อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตฯ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งรัดแจ้งผลการตรวจสอบและติดตามผล โดยขอให้ผู้ยื่น หรือผู้รับมอบหมายแก้ไขรายการคำนวณ เพื่อให้การพิจารณาออกใบอนุญาตแล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ หากผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างไม่ได้รับความสะดวกสามารถสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางแค 0 2454 5985 และผู้อำนวยการเขต 0 2455 2080 หรือแจ้งผ่านระบบ Traffy Fondue
แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200