Flag
Search
Close this search box.
ไฟไหม้ มีภัย โทร.199 เรียกนักดับเพลิงและกู้ภัย ดาวคะนอง ปากคลองสาน กปก.5 สปภ.กทม.

นักดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กปก.5

1. ดาบตำรวจชายวิทย์ พูลเพิ่ม พนักงานป้องกันฯ อาวุโส ชุดปฏิบัติการที่ ๑ และ ๒ อบรมให้ความรู้การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟให้กับประชาชนชุมชนรวมใจ ซอยพระราม๒ ที่ ๔๔ ถนนพระรามสอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โดยมีคุณสุมล แสงรัตนไพบูลย์ ประธานศูนย์ อปพร.เขตจอมทองและเจ้าหน้าที่ อปพร.เขตจอมทอง ร่วมงาน @ดาวคะนอง ๑-๑ รายงาน

2. ดาบตำรวจชายวิทย์ พูลเพิ่ม พนักงานป้องกันฯอาวุโส ชุดปฏิบัติการที่ ๑ และ ๒ อบรมให้ความรู้การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟให้กับประชาชนชุมชนบ้านบางมด ซอยพระราม๒ ที่ ๓๗ ถนนพระรามสอง แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โดยมีคุณสุมล แสงรัตนไพบูลย์ ประธานศูนย์ อปพร.เขตจอมทองและเจ้าหน้าที่ อปพร.เขตจอมทอง ร่วมงาน @ดาวคะนอง ๑-๑ รายงาน

3. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๑ จำนวน ๒ นาย ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ยาวประมาณ ๒ เมตร บ้านเลขที่ ๗๑ ซอยพระรามสองที่๓๐แยก๔ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย @ดาวคะนอง ๑-๑ ควบคุม

4. นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง พร้อมด้วยดาบตำรวจชายวิทย์ พูลเพิ่ม พนักงานป้องกันฯ อาวุโส นายวรวิทย์ วรพินท์ หัวหน้าชุดฯ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๔ และเวรสนับสนุนอบรมให้ความรู้การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับประชาชนชุมชนร่วมพัฒนา เอกชัย ๓๑ ซอยเอกชัย ๓๑ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โดยมีคุณสุมล แสงรัตนไพบูลย์ ประธานศูนย์อปพร.เขตจอมทองและเจ้าหน้าที่ อปพร.เขตจอมทอง ร่วมดำเนินการ @ดาวคะนอง ๔๑ รายงาน

5. นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง พร้อมด้วยดาบตำรวจชายวิทย์ พูลเพิ่ม พนักงานป้องกันฯ อาวุโส นายวรวิทย์ วรพินท์ หัวหน้าชุดฯ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๔ และเวรสนับสนุนอบรมให้ความรู้การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับประชาชนชุมชนวัดสิงห์ ซอยเอกชัย ๔๓ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โดยมีคุณสุมล แสงรัตนไพบูลย์ ประธานศูนย์อปพร.เขตจอมทอง และเจ้าหน้าที่อปพร.เขตจอมทองร่วมดำเนินการ @ดาวคะนอง ๔๑ รายงาน

6. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๔ จำนวน ๒ นาย ช่วยเหลือประชาชนจับงูเห่า ความยาวประมาณ ๘๐ ซม. ดำเนินการเรียบร้อย ที่เกิดเหตุเลขที่ ๑๑๘ ซอยวุฒากาศ๔๒ ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร @ดาวคะนอง ๔๑ รายงาน

7. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง ขนาด 1 เมตร บ้านเลขที่ 14/206 ม.4 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย

8. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๑ จำนวน ๒ นาย ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ยาวประมาณ ๒ เมตร บ้านเลขที่  ๕๕/๒๕ ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย @ดาวคะนอง ๑-๓ ควบคุม

9. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๑ จำนวน ๒ นาย ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง ยาวประมาณ ๑.๕๐ เมตร บ้านเลขที่ ๔๑/๑๔๗  ถนนสุขสวัสดิ์ ซอยสุขสวัสดิ์ ๑๔/๒๑ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย @ดาวคะนอง ๑-๑ รายงาน

10. นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงฯ ดาวคะนองพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๔ และเวรสนับสนุนร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจอมทองร่วมตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงภัยด้านสารเคมีฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการเรียบร้อย @ดาวคะนอง ๔๑ รายงาน

11. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๔ จำนวน ๔ นาย ช่วยเหลือประชาชนจับงู เจ้าหน้าที่ค้นหาแต่ไม่พบ ประชาสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อย ที่เกิดเหตุ ๘๖/๑๓๗ หมู่ ๓ ซ.เอกชัย ๓๔ ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร @ดาวคะนอง ๔-๑ รายงาน

12. จ่าสิบตรี ชัยธัช ธรรมไพศาล ส.ดพ ดาวคะนอง เและนายสุขุมวุฒิ พุทธรักษา ส.ดพ.ธนบุรี และทีมโดรน สปภ. พร้อมด้วยอุปกรณ์โดรนกู้ภัย ร่วมสนับสนุนภารกิจ กับสำนักงานเขตบางขุนเทียน และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช เพื่อใช้ในภารกิจสำรวจประชากรของลิงแสม ในพื้นที่จุดสำวจ 1 จุด เคหะแสมดำ ซ.17 @ดาวคะนอง44 @ธนบุรี11 #สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง #สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี

13. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๑ จำนวน ๒ นาย ช่วยเหลือประชาชนจับงู ความยาว ๑๕๐ ม. บ้านเลขที่ 34/7 หมู่ 5 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง ดำเนินการเรียบร้อย @ดาวคะนอง ๑-๒ รายงาน

14. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๒ จำนวน ๒ นาย ช่วยเหลือประชาชนกำจัดรังต่อ ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๓๐ เซนติเมตร บ้านเลขที่ ๘๐๓ ถนนพระราม๒ ซอย๔๒ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย @ดาวคะนอง ๒- ๑๐ รายงาน

15. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๒ จำนวน ๒ นาย ช่วยเหลือประชาชนจับเงินทอง ความยาวประมาณ ๑.๕๐ เมตร บ้านเลขที่ ๖๗/๒๔๗ ซอยเอกชัย ๑๐/๑ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย @ดาวคะนอง ๒- ๑๐ รายงาน

16. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๒ จำนวน ๓ นาย ควบคุมรถเครนฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ร้อยเสาธงชาติให้กับโรงเรียนวัดหนัง ดำเนินการเรียบร้อย​ ที่โรงเรียนวัดหนัง ซอยวุฒากาศ ๔๒ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ @ดาวคะนอง ๑-๑๐ รายงาน

17. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๔ จำนวน ๒ นาย ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ขนาดประมาณ ๑.๕๐ เมตร ดำเนินการเรียบร้อย ที่เกิดเหตุ ๑๒/๒๙ ถ.จอมทอง ซ.จอมทอง๓ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ผู้แจ้งชื่อนายนพดล ปรักมานนณ์ @ดาวคะนอง ๔-๕ รายงาน

18. จ่าสิบตรีชัยธัช ธรรมไพศาล ส.ดพ ดาวคะนอง เและ นายสุขุมวุฒิ พุทธรักษา ส.ดพ.ธนบุรี และทีมโดรน สปภ. พร้อมด้วยอุปกรณ์โดรนกู้ภัย ร่วมสนับสนุนภารกิจ กับสำนักงานเขตบางขุนเทียน และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช เพื่อ ใช้ในภารกิจสำรวจประชากรของลิงแสม ในพื้นที่ จุดสำวจ 2จุด 1.อนุสาวรีย์คุณกะลา และ 2.เคหะแสมดำ ซ.17  @ดาวคะนอง44 @ธนบุรี11 #สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง #สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี

19. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๔ นาย ช่วยเหลือประชาชนเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟเข้าบ้านบ้านเลขที่ ๔๗/๑๐ หมู่๒ ซอยเอกชัย๒๑ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย @ดาวคะนอง ๓- ๑ รายงาน

20. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๒ จำนวน ๒ นาย ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ความยาวประมาณ ๒.๕๐ เมตร บ้านเลขที่ ๖๙ เอกชัย ๔ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย @ดาวคะนอง ๒- ๑๐ รายงาน

21. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๒ จำนวน ๒ นาย ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ความยาวประมาณ ๒ เมตร บ้านเลขที่ ๑๑๒/๒  เอกชัย ๒๓ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย @ดาวคะนอง ๒- ๑๐ รายงาน

22. นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการที่ ๓ และ ๔ อบรมให้ความรู้การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟให้กับประชาชนชุมชนร่วมสุข ซอยเอกชัย ๑๐/๑ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โดยมีคุณสุมล แสงรัตนไพบูลย์ ประธานศูนย์ อปพร.เขตจอมทองและเจ้าหน้าที่ อปพร.เขตจอมทอง ร่วมงาน

23. นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการที่ ๓ และ ๔ อบรมให้ความรู้การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟให้กับประชาชนชุมชนวัดไทร ซอยเอกชัย ๒๓ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โดยมีคุณสุมล แสงรัตนไพบูลย์ ประธานศูนย์ อปพร.เขตจอมทองและเจ้าหน้าที่ อปพร.เขตจอมทอง ร่วมงาน

24. นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการที่ ๓ และ ๔ อบรมให้ความรู้การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟให้กับประชาชนชุมชนร่วมสุข ซอยเอกชัย ๑๐/๑ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โดยมีคุณสุมล แสงรัตนไพบูลย์ ประธานศูนย์ อปพร.เขตจอมทองและเจ้าหน้าที่ อปพร.เขตจอมทอง ร่วมดำเนินการ @ดาวคะนอง ๑

25. นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการที่ ๓ และ ๔ อบรมให้ความรู้การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟให้กับประชาชนชุมชนวัดไทร ซอยเอกชัย ๒๓ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โดยมีคุณสุมล แสงรัตนไพบูลย์ ประธานศูนย์ อปพร.เขตจอมทองและเจ้าหน้าที่ อปพร.เขตจอมทอง ร่วมดำเนินการ @ดาวคะนอง ๑

26. นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง มอบหมายให้ดาบตำรวจชายวิทย์ พูลเพิ่ม พนักงานป้องกันฯอาวุโส ชุดปฏิบัติการที่ ๑ และ ๒ อบรมให้ความรู้การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟให้กับประชาชนชุมชนวาสนา ซอยเอกชัย๓๓ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โดยมีคุณสุมล แสงรัตนไพบูลย์ ประธานศูนย์ อปพร.เขตจอมทองและเจ้าหน้าที่ อปพร.เขตจอมทอง ร่วมงาน @ดาวคะนอง ๑-๑ รายงาน

27. จับงูเขียวพระอินทร์ ขนาดความยาว 30 เซนติเมตร เจ้าหน้าที่ 3 นาย ที่เกิดเหตุซอยจอมทอง13 บ้านเลขที่ 67/202 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ สัญญาณเรียกขานผู้รายงาน ดาวคะนอง 3-6

28. ดาบตำรวจชายวิทย์ พูลเพิ่ม พนักงานป้องกันฯอาวุโส ชุดปฏิบัติการที่ ๑ และ ๒ อบรมให้ความรู้การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟให้กับประชาชนชุมชนบุญอยู่ ซอยเอกชัย ๓๕/๒ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โดยมีคุณสุมล แสงรัตนไพบูลย์ ประธานศูนย์ อปพร.เขตจอมทองและเจ้าหน้าที่ อปพร.เขตจอมทอง ร่วมงาน @ดาวคะนอง ๑-๑ รายงาน

29. ตัวเงินตัวทอง ขนาดความยาว 50 เซนติเมตร เจ้าหน้าที่ 3 นาย ที่เกิดเหตุซอยพระรามสอง 28 บ้านเลขที่ 112/129 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ สัญญาณเรียกขานผู้รายงาน ดาวคะนอง 4-4

30. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 4 จำนวน 2 นาย ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ขนาดประมาณ 1.1 เมตร ดำเนินการเรียบร้อย ที่เกิดเหตุ 43/2 ซอยวุฒากาศ47 ถ.วุฒากาศแขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ผู้แจ้งชื่อนายวีรยุทธ ทองน่วม @เจ้าหน้าที่ออกเหตุ 2 นาย ณกรณ์ สดศรีทอง รายงาน

31. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 4 จำนวน 2 นาย ช่วยเหลือประชาชนจับงูสิงห์ ขนาดประมาณ 1.50เมตร ดำเนินการเรียบร้อย ที่เกิดเหตุ 649 ซอยสุจสวัสดิ์2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ผู้แจ้งชื่อนายพงศกร พันธุ์พงษ์สิทธิ์ @ดาวคะนอง 4-3 รายงาน

32. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง ๒ เมตร บ้านเลขที่ 21/77  ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย @ดาวคะนอง ๓- ๑ รายงาน

33. เจ้าหน้าส.ดพ.ดาวคะนอง จำนวน ๑๐ นาย ระงับเหตุเพลิงไหม้กองขยะ ที่เกิดเหตุพื้นที่ว่างเปล่าใกล้เคียง ม.กลางเมือง ริมคลองสวนเลียบ ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร พื้นที่เพลิงไหม้ 8 ตร.ว. ห่างไกลบ้านเรือนประชาชน 10 เมตร ดำเนินการเรียบร้อย

34. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๑ จำนวน ๒ นาย ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง ขนาดความยาว ๒ เมตร บ้านเลขที่ ๔/๒๘ ซอยเอกชัย๑๕ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย @ดาวคะนอง ๑- ๕ ควบคุม

35. นายวรวิทย์ วรพินท์ หัวหน้าชุดฯ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๔ และเวรสนับสนุน จำนวน ๑๓ นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยกำนันแม้น ๒๘ พื้นที่เขตจอมทอง ที่เกิดเหตุ เลขที่ ๑๐๐/๑๙ ซอยกำนันแม้น ๒๘ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ใช้เป็นที่พักอาศัย ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นตึกแถว ๒ ชั้น ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น ๒ ภายในห้องนอน เพลิงลุกไหม้เสียหายตู้ปลา ลุกลามชายคา และกรงนก พื้นที่เพลิงไหม้เสียหายโดยประมาณ ๒ ตารางเมตร เจ้าหน้าที่ใช้น้ำยาโฟมจากรถจักรยานยนต์ดับเพลิงทำการดับเพลิงสงบ ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจาก ไฟฟ้าลัดวงจรที่เครื่องอ๊อกซิเจนตู้ปลา ที่เกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต  พื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง  #ศูนย์วิทยุพระราม199 @ดาวคะนอง ๔-๑ รายงาน

36. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 4 จำนวน 2 นาย ช่วยเหลือประชาชนจับตะกวด ขนาดประมาณ 1.20 เมตร ดำเนินการเรียบร้อย ที่เกิดเหตุ 58/1 ซอยวุฒากาศ42 ถ.วุฒากาศแขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ผู้แจ้งชื่อนาย ขจรศักดิ์ คงอินทร์ @ดาวคะนอง 46 ณกรณ์ สดศรีทอง รายงาน

37. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๔ จำนวน ๓ นาย ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง เจ้าหน้าที่ค้นหาแต่ไม่พบ ประชาสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อย ที่เกิดเหตุ ๖๕/๒๗ ซ.เทอดไท ๔๙ ถ.เทอดไท แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร @เจ้าหน้าที่ออกเหตุ ๓ นาย @ดาวคะนอง ๔-๑ รายงาน

38. นายทนงเดช ป้องโรคา เจ้าหน้าที่ชุด 2 จำนวน 3 นาย รถดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัย สนับสนุนระงับเหตุเพลิงไหม้  บจก.ปัญจพลไฟเบอร์ คอนเทนร์( สาขาบางปลา) ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาครจ.สมุทรสาคร #สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง

39. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง ๑.๕๐ เมตร บ้านเลขที่ ๙๓/๓๐ ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย

40. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๓ จำนวน ๒ นาย ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง ขนาดความยาวประมาณ ๑ เมตร บ้านเลขที่ ๔๖/๒๒ ซอยวุฒากาศ ๕๗ ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย

41. ดาบตำรวจชายวิทย์ พูลเพิ่ม พนักงานป้องกันฯอาวุโส ชุดปฏิบัติการที่ ๑ และ ๒ อบรมให้ความรู้การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟให้กับประชาชนชุมชนสุขสันต์พัฒนาเอกชัย๒๖ ซอยเอกชัย๒๖ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โดยมีคุณสุมล แสงรัตนไพบูลย์ ประธานศูนย์ อปพร.เขตจอมทองและเจ้าหน้าที่ อปพร.เขตจอมทอง ร่วมงาน @ดาวคะนอง ๑-๑ รายงาน

42. ดาบตำรวจชายวิทย์ พูลเพิ่ม พนักงานป้องกันฯอาวุโส ชุดปฏิบัติการที่ ๑ และ ๒ อบรมให้ความรู้การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟให้กับประชาชนชุมชนหลังตลาดวัดไทร ซอยเอกชัย๒๓ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โดยมีคุณสุมล แสงรัตนไพบูลย์ ประธานศูนย์ อปพร.เขตจอมทองและเจ้าหน้าที่ อปพร.เขตจอมทอง ร่วมงาน @ดาวคะนอง ๑-๑ รายงาน

43. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๒ จำนวน ๒ นาย ช่วยเหลือประชาชนจับงูสิง ความยาวประมาณ ๒ เมตร บ้านเลขที่ ๑๖ ซอยวุฒากาศ ๔๒  แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย @ดาวคะนอง ๒-๓ ควบคุม

44. นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๔ อบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน ให้กับประชาชนชุมชนคุ้งข้าวหลาม ซอยเอกชัย ๓๕/๒ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพ โดยมีนางสุมล แสงรัตนไพบูลย์ ประธานศูนย์ อปพร.เขตจอมทอง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ร่วมดำเนิน #ดาวคะนอง 1 รายงาน

45. นายทศพล ขำดี หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการที่ ๔ อบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน ให้กับประชาชนชุมชนบางระแนะใหญ่ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพ โดยมีนางสุมล แสงรัตนไพบูลย์ ประธานศูนย์ อปพร.เขตจอมทอง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมดำเนินการ #ดาวคะนอง 1 รายงาน

46. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๔ จำนวน ๕ นาย ระงับเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าและสายสัญญาณสื่อสาร เจ้าหน้าที่ใช้น้ำยาโฟมจากรถจักรยานยนต์ดับเพลิงดำเนินการเรียบร้อย ที่เกิดเหตุปากซอยพระรามที่ ๒ ซอย ๒๘ ถ.พระรามที่ ๒ แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร @ดาวคะนอง ๔-๑ รายงาน

47. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 4 จำนวน 2 นาย ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ขนาดประมาณ 2.50 เมตร ดำเนินการเรียบร้อย ที่เกิดเหตุ 41/2 ซอยเทอดไท33 ถ.เทอดไทแขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ผู้แจ้งชื่อนายเมฆ ปาบะทา ณกรณ์ สดศรีทอง รายงาน

นักดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน กปก.5

1. เจ้าหน้าที่จำนวน 4 นาย ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง ขนาดความยาว 1 เมตร บ้านเลขที่ 58 ซอยเจริญรัถ20 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป @คลองสาน 1-1

2. เจ้าหน้าที่จำนวน 5 นาย ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง ขนาดความยาว 1 เมตร บ้านเลขที่ 455 ซอยเจริญนคร28 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อยและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป @คลองสาน 1-1

3. จ.ส.ต.ประวิทย์ พรายพรรณ รอง หน.ส.ดพ. พร้อมเจ้าหน้าที่ 4 นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขาภิบาลโรงงาน สำนักงานเขตคลองสาน ตรวจความปลอดภัยด้านอัคคีภัย สถานประกอบการจำหน่ายและสะสมเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม ดังนี้  1.ร้านสมเด็จเจ้าพระยาแก๊ส 2.ร้านเกรียงไกรก๊าซ 3.ร้านเจ้าพระยาแก๊ส 4.บริษัทแก๊สทวีทรัพย์ จำกัด ได้ดำเนินการตรวจแนะนำเรื่องความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเป็นที่เรียบร้อย @คลองสาน 3-1

4. เจ้าหน้าที่จำนวน 3 นาย ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง ขนาดความยาว 1 ม. ภายในบ้านเลขที่ 70 ซอยเจริญนคร 17 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย และนำมาพักไว้ที่สถานีฯ เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป @คลองสาน 4-1

5. เจ้าหน้าที่ 4 นาย ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง 1.5 เมตร เลขที่ 364 ซ.สมเด็จเจ้าพระยา3 แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม. ดำเนินการเรียบร้อย @คลองสาน 2-1

6. จ.ส.ต.ประวิทย์ พรายพรรณ รอง หน.ส.ดพ. พร้อมเจ้าหน้าที่ 4 นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขาภิบาลโรงงาน สำนักงานเขตคลองสาน ตรวจความปลอดภัยด้านอัคคีภัย สถานประกอบการจำหน่ายและสะสมเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม ดังนี้ 1.ร้าน บ.เจริญนครปิโตรเลียม 2.ร้านกรีนแก๊ส 3.ร้านสินเจริญแก๊ส 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร.รุ่งโรจน์แก๊ส ได้ดำเนินการตรวจแนะนำเรื่องความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเป็นที่เรียบร้อย @คลองสาน 2-1

7. เจ้าหน้าที่จำนวน 4 นาย ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ความยาว 1.50 ม. ที่วัดเศวตฉัตร ซอยเจริญนคร 25 แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย และนำมาพักไว้ที่สถานีฯ เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป @คลองสาน 4-1

8. เจ้าหน้าที่จำนวน 3 นาย ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ความยาว 2เมตร ถนนกรุงธนบุรี ซ.กรุงธนบุรี1 บ้านเลขที่ 11 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย และนำมาพักไว้ที่สถานีฯ เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป @คลองสาน 3-1

9. นายสถากร เหลืองคงอยู่ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 21 นาย ร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชน เขตคลองสาน ประธานศูนย์ อปพร.เขตคลองสาน อบรมให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟให้กับประชาชนภายในชุมชนซอยเจริญรัถ5 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ในการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น แจ้งเหตุได้ ใช้ถังดับเพลิงเป็น มีสติสามารถเอาตัวรอดจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย ดำเนินการเรียบร้อย @คลองสาน 4-1

10. เจ้าหน้าที่จำนวน 3 นาย ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ขนาดความยาว 2 เมตร ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย และนำมาพักไว้ที่สถานีฯ เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป @คลองสาน 2-1

11. เจ้าหน้าที่ จำนวน 5 นาย ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ความยาว 1 เมตร บ้านเลขที่ 849 ซอยกรุงธนบุรี4 แยก13 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย และนำมาพักไว้ที่สถานีฯ เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป @คลองสาน 1-1

12. เจ้าหน้าที่จำนวน 4 นาย ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง ขนาดความยาว 1.50 เมตร บ้านเลขที่ 66 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา11 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป @คลองสาน 1-1

13. เจ้าหน้าที่ จำนวน 5 นาย ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง ความยาว 1.50 เมตร บ้านเลขที่ 111 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา13  แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป @คลองสาน 1-1

14. เจ้าหน้าที่ จำนวน 3 นาย ช่วยเหลือประชาชนจับงูเขียวพระอินทร์ ความยาว 30 เซนติเมตร บ้านเลขที่ 662 ซอยเจริญนคร40 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย และนำมาพักไว้ที่สถานีฯ เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป @คลองสาน 1-1

15. เจ้าหน้าที่ จำนวน 10 นาย ระงับหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ที่เกิดเหตุเลขที่ 702 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการร้านคาราโอเกะ ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น 1 บริเวณหน้าร้าน เพลิงลุกไหม้โต๊ะ พัดลมตั้งโต๊ะ โซฟา และลุกลามฝ้าเพดาน พื้นที่เพลิงไหม้เสียหายโดยประมาณ 2 ตารางเมตร รถดับเพลิงใช้น้ำทำการดับเพลิงสงบ ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่พัดลมตั้งโต๊ะ ที่เกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต พื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน @คลองสาน 4-1

16. รอง.หน.ส.ดพ.พร้อม จนนท.10 นาย รถ ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยเจริญนคร33 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วไม่มีเหตุ จึงประชาสัมพันธ์ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ให้แจ้ง 199 ต่อไป @คลองสาน 2-1

17. เจ้าหน้าที่จำนวน 3 นาย ช่วยเหลือลูกแมว 3 ตัว ติดใต้ท้องรถ บริเวณถนนกรุงธนบุรี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม. เจ้าหน้าที่ดำเนินการนำออกจากรถเรียบร้อย ผู้แจ้งรับแมวไปดูแลต่อไป @คลองสาน 2-1

18. เจ้าหน้าที่ จำนวน 3 นาย ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง ขนาดความยาว 1 ม. ภายในบ้านเลขที่ 10 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 14 แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อยและนำมาพักไว้ที่สถานีฯ เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป @คลองสาน 4-1

19. เจ้าหน้าที่ จำนวน 3 นาย ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินทอง ความยาว 2 เมตร ภายในบ้านเลขที่ 522/2 ถ.เจริญรัถแขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย และนำมาพักไว้ที่สถานีฯ เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป @คลองสาน 3-1

20. เจ้าหน้าที่ จำนวน 5 นาย ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินทอง ภายในบ้านเลขที่ 56/1 ซอยกรุงธนบุรี2 แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย และนำมาพักไว้ที่สถานีฯ เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป @คลองสาน 3-1

21. เจ้าหน้าที่ จำนวน 4 นาย ช่วยเหลือประชาชนกุญแจบ้านถูกล๊อคจากด้านในที่บริเวณประตูหน้าบ้าน ทำให้เจ้าของบ้านไม่สามารถออกจากบ้านได้ เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ 97 ซอยท่าดินแดง5 แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย @คลองสาน 1-1

22. นายสถากร เหลืองคงอยู่ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน พร้อมเจ้าหน้าที่ 5 นาย ประชาสัมพันธ์นัดหมายการฝึกอบรมให้ความรู้กับชุมชนเรื่องการป้องกันแลระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในชุมชนวัดทองนพคุณ ซอยสมเด็จเจ้าพระยา17 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ และชุมชนซอยเจริญรัถ5 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์นัดหมายกับประธานชุมชนและตรวจเช็คถังดับเพลิงในชุมชนเป็นที่เรียบร้อย @คลองสาน 1-1

23. เจ้าหน้าที่ จำนวน 3 นาย ช่วยเหลือประชาชนกำจัดรังผึ้ง ขนาดความยาว 30 ซม. ที่อาคารตรีทศ ซิตี้มารีน่า เลขที่ 99 ซอยเจริญนคร 55 แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย @คลองสาน 4-1

24. เจ้าหน้าที่ จำนวน 11 นาย ช่วยเหลือประชาชนระงับเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่เสาไฟฟ้าหน้าบ้านเรือนประชาชน ตรวจสอบแล้วไม่พบแสงเพลิงและประกายไฟ แจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ารับดำเนินการต่อ หน้าบ้านเลขที่ 332 ซอยเจริญนคร 14 แยก 2 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร @คลองสาน 4-1

25. นายสถากร เหลืองคงอยู่หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน พร้อมเจ้าหน้าที่ 6 นาย ร่วมกับประธานชุมชนลงพื้นที่สำรวจชุมชนหลังโรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี ตรวจสอบถังดับเพลิงและประปาหัวแดงในชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟให้กับชุมชน @คลองสาน 4-1

26. นายสถากร เหลืองคงอยู่ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน พร้อมเจ้าหน้าที่ 6 นาย ร่วมกับประธานชุมชนลงพื้นที่สำรวจชุมชนเจริญรัถ 5 ตรวจสอบถังดับเพลิงและประปาหัวแดงในชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟให้กับชุมชน @คลองสาน 4-1

27. เจ้าหน้าที่จำนวน 4 นาย ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ขนาดความยาว 1.50 ม. ภายในบ้านเลขที่ 18 ซอยเจริญนคร 19 แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย และนำมาพักไว้ที่สถานีฯ เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป @คลองสาน 4-1

28. เจ้าหน้าที่ จำนวน 2 นาย ช่วยเหลือประชาชนกำจัดรังผึ้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร บ้านเลขที่ 989 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย @คลองสาน 2-1

29. เจ้าหน้าที่จำนวน 2 นาย ช่วยเหลือประชาชนจับงูเขียวพระอินทร์ ขนาดความยาว 40 เซนติเมตร บ้านเลขที่ 605 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อยและนำมาพักไว้ที่สถานีฯ เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป @คลองสาน 2-1

30. เจ้าหน้าที่ จำนวน 2 นาย ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ขนาดความยาว 2 เมตร บ้านเลขที่ 590 ถ.เจรืญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย และนำมาพักไว้ที่สถานีฯ เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป @คลองสาน 2-1

31. เจ้าหน้าที่ จำนวน 2 นาย ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ขนาดความยาว 2 เมตร บ้านเลขที่ 230 ถ.เจรืญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย และนำมาพักไว้ที่สถานีฯ เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป @คลองสาน 2-1

32. เจ้าหน้าที่นวน 5าย ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินทอง ขนาดความยาว 20 เซนติเมตร บ้านเลขที่ 29 ซ.เชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย และนำมาพักไว้ที่สถานีฯ เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป @คลองสาน 3-1

33. เจ้าหน้าที่จำนวน 2 นาย ช่วยเหลือประชาชนจับงูเขียวหางไหม้ ขนาดความยาว 30 เซนติเมตร บ้านเลขที่ 24 ซอยเจริญรัถ20 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อยและนำมาพักไว้ที่สถานีฯ เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป @คลองสาน 2-1

34. เจ้าหน้าที่จำนวน 3 นาย สนับสนุนเหตุเพลิงไหม้ บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ เลขที่ 110/4 หมู่4  ตำบลบ้านเกาะ พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ตามคำสั่งรองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านศูนย์วิทยุพระราม 199 @คลองสาน 2-1

35. เจ้าหน้าที่ จำนวน 4 นาย ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทอง ขนาดความยาว 1.50 เมตร บ้านเลขที่ 74 ซอยเจริญนคร7 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย และนำมาพักไว้ที่สถานีฯ เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป @คลองสาน 1-1

36. เจ้าหน้าที่ จำนวน 4 นาย ช่วยเหลือประชาชนตัดโซ่ล๊อคจักรยานออก บริเวณปากซอยท่าดินแดง5 แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย @คลองสาน 1-1

37. เจ้าหน้าที่ จำนวน 4 นาย ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม บ้านเลขที่ 423 สมเด็จเจ้าพระยา5 แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย @คลองสาน 3-1

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200