Flag
Search
Close this search box.
รวมพลังจิตอาสา รัฐบาล เหล่าทัพ กทม. หน่วยงานรัฐ ทำความสะอาดคลอง 200 คลอง 50 เขต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน


(21 มี.ค.67) เวลา 08.30 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาทำความสะอาดคลอง ในพื้นที่ 50 เขต 200 คลอง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ร.อ.คณีพล สงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ผู้แทนเหล่าทัพ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กองทัพภาคที่ 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

 

โดยในวันนี้นายกรัฐมนตรี ได้นำจิตอาสาทำความสะอาด เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เช่น ทาสีกำแพง ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ปลูกไม้ดอกไม้ประดับริมคลอง ฯลฯ บริเวณคลองหลอดวัดราชนัดดาจากคลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) ถึง คลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง) ความกว้าง 10 – 12 เมตร ระยะทาง 1,162 เมตร จากนั้นเยี่ยมชมสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ และฟังบรรยายสรุปการพัฒนาคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์

 

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะดำเนินโครงการจิตอาสาทำความสะอาดคลองในพื้นที่ 50 เขต 200 คลอง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ความยาวทั้งสิ้น 291,655 เมตร โดยดำเนินโครงการระหว่างเดือนมี.ค. – มิ.ย.67 ดังนี้ วันที่ 21 มี.ค.–17 มิ.ย. 67 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 9 เขต จำนวน 25 คลอง ความยาว 16,547 เมตร วันที่ 21 มี.ค.–3 มิ.ย. 67 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 7 เขต จำนวน 22 คลอง ความยาว 35,008 เมตร วันที่ 21 มี.ค. – 30 มิ.ย. 67 กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 10 เขต จำนวน 37 คลอง ความยาว 34,219 เมตร วันที่ 21 มี.ค. – 30 มิ.ย. 67 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 9 เขต จำนวน 31 คลอง ความยาว 47,551 เมตร วันที่ 21 มี.ค.-10 มิ.ย. 67 กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 8 เขต จำนวน 23 คลอง ความยาว 23,838 เมตร วันที่ 21 มี.ค.- 30 มิ.ย. 67 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 7 เขต จำนวน 30 คลอง ความยาว 47,126 เมตร วันที่ 21 มี.ค.-13 พ.ค. 67 สำนักการระบายน้ำ ดำเนินการ 32 คลอง ความยาว 87,336 เมตร

————————————————

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200