Flag
Search
Close this search box.
เขตหลักสี่ ทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลำรางสาธารณะมีสุข

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล
 
โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน
.
(20 ก.พ.67) เวลา 09.00 น. นางสมฤดี ลันสุชีพ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ มอบหมายให้นายอัมรินทร์ จารุตามระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” รักษาสภาพคู คลอง ลำรางสาธารณมีสุข ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1 โดยมีคณะผู้บริหารเขต ตำรวจกองบังคับการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมจิตอาสา ประกอบด้วย จัดเก็บวัชพืช ขยะ ในคูน้ำและพื้นที่โดยรอบ ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ และจัดระเบียบและดูแลความเรียบร้อยภูมิทัศน์

 

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200