Flag
ต่อยอดวิชาชีพตัดแต่งขนสัตว์ตอบโจทย์ตลาดแรงงานธุรกิจสัตว์เลี้ยง

          กรุงเทพมหานคร ร่วมกับโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ทำ MOU ด้านการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้ว่างงานและผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพสาขาวิชาบริการอาบน้ำและตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านธุรกิจสัตว์เลี้ยงที่เกี่ยวกับการอาบน้ำตัดแต่งขน มุ่งสร้างโอกาสสำหรับนักเรียนฝึกอาชีพกทม. ตามนโยบายผู้ว่าฯ ชัชชาติ ที่กำหนดเป้าหมายฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน 

(20 พ.ย. 66)  นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จํากัด และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาทักษะและความรู้ด้านอาชีพอาบน้ำและตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ได้มีโอกาสและประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบธุรกิจสัตว์เลี้ยงที่มีจำนวนสัตว์เลี้ยงมาใช้บริการอาบน้ำตัดขนมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพด้านอาบน้ำแต่งขนสัตว์เลี้ยง สามารถเรียนรู้การป้องกันความเสี่ยงจากการให้บริการ และเสริมสร้างความรู้ด้านการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ  รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนวิทยากร อันเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านธุรกิจสัตว์เลี้ยงที่เกี่ยวกับการอาบน้ำตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง ส่งเสริมและรองรับการทำงาน การสร้างโอกาสสำหรับนักเรียนโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ซึ่งโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ      จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสัมภาษณ์เป็นพนักงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

นายแสนยากร กล่าวด้วยว่า สำหรับความร่วมมือดังกล่าวเป็นการต่อยอดหลักสูตรการตัดแต่งขนสุนัข 200 ชั่วโมง ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร กับการฝึกประสบการณ์ของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ  โดยนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร การตัดแต่งขนสุนัข 200 ชั่วโมง ในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาสน์ฯ) และโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ) เมื่อเรียนจบแล้วจะมาฝึกประสบการณ์เป็นเวลา 4 เดือนที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ผู้ร่วมโครงการจะได้รับรายได้ตามวุฒิการศึกษา และผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร และผ่านการฝึกประสบการณ์ จะสามารถเข้ารับการทดสอบ เพื่อเทียบคุณวุฒิเทียบเท่าระดับ ปวส. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้อีกทางหนึ่งด้วย

กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทาง www.bmatraining.ac.th รายงานตัวเพื่อคัดเลือกผู้สมัคร วันที่ 18 ธ.ค. 66  และเปิดการเรียนการสอนวันที่ 20 ธ.ค. 66 ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาสน์ฯ) และโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2247 9496

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยนายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กับโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ โดยนายบุญชู ทองเจริญพูลพร ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้ว่างงานและผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพสาขาวิชาบริการอาบน้ำและตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขา พระราม 9 เขตห้วยขวาง

——————————–

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200