Flag
Search
Close this search box.
คุมเข้มค่าฝุ่น PM2.5 แพลนท์ปูนดอกบัวร่มเกล้า 1 ชมต้นแบบคัดแยกขยะร้านป้าแก้วลาดกระบัง 13 เล็งปั้นสวน 15 นาทีหน้าอาคารสงเคราะห์ข้าราชการกทม. จัดระเบียบผู้ค้าสวนวนาภิรมย์ร่มเกล้า แยกขยะเขตลาดกระบัง เช็กระบบ BMA-TAX

(20 พ.ย.66) เวลา 13.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตลาดกระบัง ประกอบด้วย

ติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 บริษัท เอเซีย ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด (แพลนท์ปูนตราดอกบัว) ถนนร่มเกล้า 1 ซึ่งประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จ มีจำนวน 2 แพลนท์ตั้งอยู่ติดกัน ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับผู้ประกอบการปรับปรุงรั้วโดยรอบแพลนท์ปูนให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร โดยด้านล่างให้เป็นรั้วทึบ 4 เมตร ด้านบนเป็นรั้วโปร่ง 2 เมตร ปรับปรุงบ่อคายกากคอนกรีตและบ่อตกตะกอน ป้องกันไม่ให้มีตะกอนสะสมจนทำให้น้ำปูนล้นออกมา ปรับปรุงพื้นในจุดที่เป็นแอ่งน้ำ ล้างทำความสะอาดพื้นไม่ให้มีน้ำปูนหรือเศษหินเศษทรายตกค้าง ตรวจสอบเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ฉีดล้างล้อรถโม่ปูนก่อนออกจากแพลนท์ปูน ตรวจวัดค่าควันดำรถโม่ปูนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ เขตฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบและควบคุมสถานประกอบการที่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 ตามมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศและมาตรการด้านความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 กำชับสถานประกอบการในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพื่อควบคุมค่าฝุ่น PM2.5 ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันมลพิษทางอากาศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เยี่ยมชมต้นแบบการคัดแยกขยะ ร้านป้าแก้ว บริเวณปากซอยลาดกระบัง 13 พื้นที่ 600 ตารางเมตร พนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการ 250 คน เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ ตั้งแต่ปี 2560 วิธีการคัดแยกขยะ โดยจำแนกตามประเภทของขยะ ดังนี้ 1.ขยะอินทรีย์ พนักงานคัดแยกเศษอาหารจากโต๊ะที่ลูกค้ารับประทานเสร็จลงภาชนะในรถเข็น นำไปใส่ภาชนะแยกประเภทหลังร้านอาหาร มีเกษตรกรมารับไปเลี้ยงปลาสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 2.ขยะรีไซเคิล พนักงานคัดแยกขวดน้ำพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก ขวดแก้ว นำไปจำหน่ายเป็นสวัสดิการแก่พนักงานสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 3.ขยะทั่วไป พนักงานคัดแยกขยะทั่วไปใส่ถุงดำมัดปากถุง นำมาพักขยะหลังร้านอาหาร รอรถขยะเขตฯ จัดเก็บ 4.ขยะอันตราย ทางร้านเก็บรวบรวมขยะอันตราย แจ้งฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเก็บเดือนละ 1 ครั้ง สำหรับปริมาณขยะก่อนคัดแยกและหลังคัดแยก ดังนี้ ขยะทั่วไปก่อนคัดแยก 475 กิโลกรัม/วัน หลังคัดแยก 200 กิโลกรัม/วัน ขยะรีไซเคิลหลังคัดแยก 20 กิโลกรัม/วัน ขยะอินทรีย์หลังคัดแยก 250 กิโลกรัม/วัน ขยะอันตรายหลังคัดแยก 5 กิโลกรัม/วัน

สำรวจสวน 15 นาที บริเวณด้านหน้าอาคารสงเคราะห์ข้าราชการกทม. ลาดกระบัง ถนนหลวงแพ่ง (ตรงข้ามสถานีตำรวจนครบาลจรเข้น้อย) พื้นที่ 1,000 ตารางเมตร เขตฯ ได้พัฒนาทำความสะอาด ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ จัดทำทางเดิน ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม จัดทำลานเอนกประสงค์ จัดหาเครื่องเล่นสำหรับเด็ก คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2567 เขตฯ มีสวนสาธารณะเดิมปรับปรุงเป็นสวน 15 นาที จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.สวนสุขภาพร่มเกล้า 1 พื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา 2.สวนสุขภาพร่มเกล้า 2 พื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา และ 3.สวนศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (โคก หนอง นา) พื้นที่ 3 งาน 66 ตารางวา สำหรับสวน 15 นาที สวนใหม่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.สวนจุดพักรถลาดกระบังขาออก พื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา 2.สวนหย่อมหน้าร้านกาแฟอินทนิลปั๊มบางจาก ถนนลาดกระบัง พื้นที่ 95 ตารางวา 3.สวนทุ่งทองอุไร ถนนเจ้าคุณทหาร พื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา 4.สวนริมถนนลาดกระบังหน้าร้านป้าแก้ว พื้นที่ 5 ตารางวา 5.สวนริมถนนทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ 4 พื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน และ 6.สวนใต้ทางด่วนมอเตอร์เวย์ ถนนหลวงแพ่ง พื้นที่ 2 งาน 36 ตารางวา

ตรวจความเป็นระเบียบพื้นที่ทำการค้านอกจุดผ่อนผัน บริเวณสวนวนาภิรมย์ ร่มเกล้า เขตฯ มีพื้นที่ทำการค้านอกจุดผ่อนผัน 12 จุด รวมผู้ค้าทั้งสิ้น 179ราย ได้แก่ 1.ซอยลาดกระบัง 52 ผู้ค้า 8 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 05.00-12.00 น. (5 ราย) ช่วงเวลาทำการค้า 15.00-21.00 น. (3 ราย) 2.ซอยลาดกระบัง 46/4 ผู้ค้า 8 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 16.00-21.00 น. 3.ซอยลาดกระบัง 14/1 ผู้ค้า 14 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 16.00-21.00 น. 4.ซอยฉลองกรุง 1 ผู้ค้า 7 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 16.00-21.00 น. 5.หน้าแฟลต 25 ผู้ค้า 13 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 06.00-16.00 น. 6.ซอยเคหะร่มเกล้า 37 ผู้ค้า 17 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 06.00-18.00 น. 7.หน้าหมู่บ้านพูนสินธานี 1 ผู้ค้า 32 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 05.00-12.00 น. (19 ราย) ช่วงเวลาทำการค้า 14.00-21.00 น. (13 ราย) 8.ตลาด 24 ผู้ค้า 18 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 06.00-20.00 น. 9.ข้างตลาดกลางร่มเกล้า ผู้ค้า 9 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 05.00-15.00 น. 10.สวนวนาภิรมย์ ร่มเกล้า ผู้ค้า 7 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 07.00-16.00 น. 11.ตลาดเย็นวิลล่า ผู้ค้า 27 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 14.00-22.00 น. และ 12.แยกนิคมนำไกร ผู้ค้า 19 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 08.00-18.00 น. ซึ่งในปี 2567 เขตฯ จะดำเนินการยกเลิกจุดทำการค้า จำนวน 2 จุด ได้แก่ 1.ซอยฉลองกรุง 1 ผู้ค้า 7 ราย 2.สวนวนาภิรมย์ ร่มเกล้า ผู้ค้า 7 ราย ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เขตฯ กวดขันผู้ค้าไม่ให้ตั้งวางสินค้ารุกล้ำเข้ามาในทางเท้าหรือเกินแนวเส้นที่กำหนด ขอความร่วมมือผู้ค้าให้เก็บอุปกรณ์ทำการค้าและทำความสะอาดพื้นที่หลังเลิกทำการค้าในแต่ละวัน รวมถึงพิจารณายกเลิกหรือยุบรวมจุดที่มีผู้ค้าจำนวนน้อยราย ให้เข้ามาทำการค้าในจุดเดียวกัน หรือผลักดันให้เข้าไปอยู่ในซอยด้านใน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ต่อไป

พร้อมกันนี้ได้สอบถามถึงการคัดแยกขยะเขตลาดกระบัง มีข้าราชการและบุคลากร 113 คน วิธีการคัดแยกขยะ โดยจำแนกตามประเภทของขยะ ดังนี้ 1.ขยะรีไซเคิล แต่ฝ่ายเก็บรวบรวมไว้แล้วนำไปขายเอง 2.ขยะอินทรีย์ แต่ละฝ่ายมีการคัดแยกขยะ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เก็บรวบรวมนำไปทำปุ๋ยหมัก และนำไปเลี้ยงสัตว์ทุกวัน 3.ขยะอันตราย แต่ฝ่ายเก็บรวบรวมไว้ ส่งให้ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นำไปกำจัดเดือนละครั้ง 4.ขยะทั่วไป รวบรวมไว้ที่จุดพักขยะภายในเขตฯ มีรถขนมูลฝอยจัดเก็บทุกวัน สำหรับปริมาณขยะก่อนคัดแยกและหลังคัดแยก ดังนี้ ขยะทั่วไปก่อนคัดแยก 4,280 กิโลกรัม/วัน หลังคัดแยก 2,235 กิโลกรัม/วัน ขยะรีไซเคิลหลังคัดแยก 1,180 กิโลกรัม/วัน ขยะอินทรีย์หลังคัดแยก 850 กิโลกรัม/วัน ขยะอันตรายหลังคัดแยก 15 กิโลกรัม/วัน จากนั้นติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร (BMA-TAX) ในการจัดเก็บรายได้ เขตฯ มีที่ดิน 90,561 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 68,732 แห่ง ห้องชุด 31,992 ห้อง สรุปผลการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งสิ้น 191,285 รายการ สำรวจครบทั้งหมดแล้ว โดยให้คำแนะนำในการจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีรายได้เป็นไปตามกรอบเป้าหมายที่กำหนด

ในการนี้มี นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตลาดกระบัง สำนักเทศกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

#สิ่งแวดล้อมดี #สุขภาพดี #เศรษฐกิจดี #บริหารจัดการดี
—–  (จิรัฐคม…สปส.รายงาน)

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200