Flag
Search
Close this search box.
กทม.ยัน ไม่ยกเลิก Taxi คนพิการ เร่งปรับประสิทธิภาพการบริหารให้ยั่งยืน ให้บริการได้ครอบคลุมมากขึ้น

 

(20 พ.ย. 66) นายภาณุมาศ สุขอัมพร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงเรื่องรถรับส่งคนพิการ-ผู้สูงอายุ ว่า กทม.ยืนยันว่าไม่ยกเลิกการให้บริการรถรับส่งคนพิการ-ผู้สูงอายุ เพราะเป็นสวัสดิการ แต่จะมีการปรับโมเดล เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อให้สามารถรับคนพิการ-ผู้สูงอายุได้มากขึ้นกว่าเดิม โดยจะปรับการบริหารให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งจะมีกลุ่มคนพิการในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมเข้ามารับช่วงจากเคที (กรุงเทพธนาคม) เพื่อให้สามารถหารายได้ในทางอื่นได้ และเกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันการให้บริการรถรับส่งคนพิการ-ผู้สูงอายุยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ในแต่ละเดือนมีผู้ขอใช้บริการประมาณกว่า 500 คน แต่สามารถให้บริการได้เพียงประมาณกว่า 200 คน เนื่องจากแต่ละวัน รถ 1 คัน จะต้องรอรับส่ง 1 คน จึงทำให้ให้บริการได้ไม่มากและไม่ครอบคลุม ดังนั้น การปรับโมเดล จะยังไม่มีการเพิ่มจำนวนรถของกทม. แต่เป็นการปรับกระบวนการหรือวิธีการให้มีประสิทธิภาพ พร้อมหาแนวทางสนับสนุนเงินอุดหนุนบางส่วนให้แก่พันธมิตร/แนวร่วม โดยจะมีการปรับดังนี้ 1. ความถี่ในการรับ ให้รถ 1 คัน มีประสิทธิภาพในการรับมากขึ้น โดยจะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการสื่อสาร 2. ปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น เนื่องจากข้อมูลที่มีจะปนกันอยู่ระหว่างข้อมูลคนพิการและผู้สูงอายุ 3. หารือกับผู้ให้บริการรถสาธารณะ (เช่น แท็กซี่) ให้สามารถรับผู้สูงอายุที่พอช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อเป็นการขยายสเกลการให้บริการให้ครอบคลุมทั้งผู้สูงอายุและคนพิการ

ที่ปรึกษาฯ ภาณุมาศ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้กทม.อยู่ระหว่างตรวจสอบฐานข้อมูลที่มีทั้งหมดเพื่อให้ได้จำนวนคนพิการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ซึ่งต้องขอความร่วมมือคนพิการหรือญาติของคนพิการ สมัครไลน์ @bangkokforall หรือ “กรุงเทพเพื่อทุกคน” เพื่อให้เรามีข้อมูลในระบบ และคนพิการเองก็จะสามารถติดตามรับสิทธิสวัสดิการของตนเองได้
—————————

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200