Flag
ไฟไหม้ มีภัย โทร.199 เรียกนักดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว กปก.3 สปภ.กทม.

ไฟไหม้ มีภัย โทร.199 เรียกนักดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว กปก.3 สปภ.กทม.

 

 1. ระงับเหตุเพลิงไหม้ สุวรรณภูมิ คอนโด ลาดพร้าว 41 แยก 19 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ@ลาดพร้าว 14
 2. ระงับเหตุเพลิงไหม้ ร้านลิปตั้น ทเวนตี้ ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ@ลาดพร้าว 14
 3. จับงูก้นขบ ยาว 50 ซม. ภายในคลินิครักษาฟัน ซอยลาดพร้าววังหิน 24 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ@ลาดพร้าว 14
 4. จับงูเขียวพระอินทร์ ความยาว 40 cm. สถานที่เกิดเหตุเลขที่ 9/432 โชคชัย 4 ซอย 50 แยก 6 แขวงและเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ@ลาดพร้าว 14
 5. จับงูเหลือม ความยาว 1.5 เมตร ภายในซอยลาดพร้าว 29 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ @ลาดพร้าว 14
 6. จับงูเหลือม ความยาวประมาณ 1.5 เมตร เหตุเกิดบ้านเลขที่ 128 ซอยลาดปลาเค้า 4 แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ @ลาดพร้าว14
 7. จับงูเหลือม ความยาวประมาณ 1 เมตร สถานที่เกิดเหตุเลขที่ 39/65 ซอยรัชดาภิเษก 36 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ @ลาดพร้าว 14
 8. ร่วมกับสำนักงานเขตลาดพร้าวตรวจชุมชนโอษธิศ 2 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 5 และชุมชนพูนศิริ ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3 แขวงและเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ @ลาดพร้าว 14
 9. จับงูเหลือม ความยาวประมาณ 2 เมตร สถานที่เกิดเหตุ เลขที่ 15/22 ซอยลาดพร้าว 33 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ@ลาดพร้าว 14
 10. รักษาการณ์ ตลาดนัดจตุจักร@ลาดพร้าว 14
 11. กำจัดรังผึ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร เลขที่ 39/1 โชคชัย 4 ซอย 50 แขวงและเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ @ลาดพร้าว 14
 12. จับงูเขียวหางไหม้ ความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร สถานที่เกิดเหตุเลขที่ 39/1-2 โชคชัย 4 ซอย 69 แขวงและเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ @ลาดพร้าว 14
 13. ระงับเหตุเพลิงไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภท ทีวีและตู้เย็น ไม่ส่งกระทบตัวอาคาร เหตุเกิดเลขที่ 1519/1 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 11-4 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม @ลาดพร้าว21
 14. ตรวจเยี่ยมชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล 4 และชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว71 ร่วมกับสำนักงานเขตลาดพร้าว โดยได้ให้คำแนะนำและตอบข้อสักถามเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยเบื้องต้น
 15. ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ความยาวประมาณ 2 เมตร เหตุเกิดเลขที่ 61/83 ซอยลาดพร้าว41แยก21 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. @ลาดพร้าว21
 16. จับงูเหลือม ยาว 2.50 เมตร เลขที่ 61/83 ลาดพร้าว 41 แยก 21 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ@ลาดพร้าว 14, 21
 17. จับงูจงอาง ความยาว 3 เมตร เลขที่ 38/29 โชคชัย 4 ซอย 78 แยก 15 แขวงและเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ @ลาดพร้าว 14
 18. จับงูเหลือม ความยาวประมาณ 1.50 เมตร เลขที่ 163 ซอยประเสริฐมนูกิจ 14 แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ @ลาดพร้าว 14
 19. จับเหลือม ความยาว 2 เมตร บ้านเลขที่ 334/1 ซอยรัชดา 36 แยก 19 เขต 4-2 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ @ลาดพร้าว 14
 20. จับงูเขียวพระอินทร์ ความยาว 30 เซนติเมตร เลขที่ 15 ซอยลาดพร้าววังหิน 56 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ @ลาดพร้าว 14
 21. จับงูเขียวพระอินทร์ ความยาว 30 เซนติเมตร เลขที่ 99/240 ซอยลาดพร้าว 31แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ @ลาดพร้าว 14
 22. จับงูเขียวพระอินทร์ ความยาว 20 เซนติเมตร เลขที่ 137 ซอยลาดพร้าว 41 แยก 16 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ @ลาดพร้าว 14
 23. จับงูเหลือม ความยาว 1.50 เมตร เลขที่ 28 ซอยนาคนิวาส 42 แยก 5-2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ @ลาดพร้าว 14
 24. จับงูเขียว ความยาว 40 cm. สถานที่เกิดเหตุภายในซอยรัชดาภิเษก 42 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ @ลาดพร้าว 14
 25. จับงูเหลือม ความยาว 1.50 เมตร สถานที่เกิดเหตุภายใน เสนานิคม 1 ซอย 42 แยก 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ @ลาดพร้าว 14
 26. จับงูเหลือม ยาว 2 เมตร สถานที่เกิดเหตุภายในซอยลาดพร้าววังหิน 52 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ @ลาดพร้าว 14
 27. จับงูเหลือม ความยาว 2 เมตร สถานที่เกิดเหตุร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ด ตรงข้ามซอยเสนานิคม 115 ถนนเสนานิคม ๑ แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ @ลาดพร้าว 14
 28. ร่วมกับสำนักงานเขตลาดพร้าว ตรวจชุมชนอมรพันธ์ 9 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ@ลาดพร้าว 14
 29. จับงูเหลือม ความยาว 2 เมตร เลขที่ 20 โชคชัย 4 ซอย 20 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ @ลาดพร้าว 14
 30. ช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือม ความยาวประมาณ 2 เมตร เหตุเกิดเลขที่ 49 ซอยลาดพร้าว41แยก21 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.
 31. จับงูเหลือมขนาดความยาว 1.50 เมตร สถานที่เกิดเหตุ เลขที่ 84 ซอยนาคนิวาส 21 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. @ลาดพร้าว 14
 32. กำจัดรังผึ้งโพรง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร สถานที่เกิดเหตุ เลขที่ 10 ซอยสุคนธสวัสดิ์แยก 3-3 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. @ลาดพร้าว 14
 33. จับงูเหลือม ขนาดความยาว 3.50 เมตร สถานที่เกิดเหตุ เลขที่ 374 ซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3-4-13 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. @ลาดพร้าว 14
 34. จับงูเขียวหางไหม้ ขนาดความยาว 40 เซนติเมตร สถานที่เกิดเหตุ เลขที่ 73 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ @ลาดพร้าว 14
แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200