logo
♦♦พบเห็นน้ำท่วมขังในพื้นที่กทม. สามารถแจ้งได้ทาง Line โดยแอดไลน์ @traffyfondue หรือ สายด่วน 1555 หรือ ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม โทร. 0 2248 5115 (สำหรับถนนสายหลัก)…          ♦♦กทม.แจ้งเตือนฝนตกหนัก 21-24 พ.ย. นี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสม…          ♦♦ เตือนภัย 6 โรคติดต่อที่มากับฤดูหนาว – โรคไข้หวัด โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่อเชื้อไวรัส RSV – โรคปอดบวม – โรคหืด – โรคสุกใส – โรคมือ เท้า ปาก – และโรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็ก… 
กทม. กระชับความสัมพันธ์สาธารณรัฐคอซอวอ และสาธารณรัฐฟินแลนด์

 

 

(24 พ.ย. 65) เวลา 14.15 น. ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า) : นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นางอูล์ปาจ์นา ลามา (Mrs. Ulpiana Lama) อุปทูตรักษาการและหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตแห่งสาธารณรัฐคอซอวอประจำประเทศไทย และนายคุชทริม โคโคลลารี (Mr. Kushtrim Kokollari) เจ้าหน้าที่การทูต สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคอชอวอประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือถึงความร่วมมือทางวัฒนธรรมในโอกาสครบรอบ 10 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐคอซอวอ และความเป็นไปได้ในการจัดการเข้าพบระหว่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเทศมนตรีกรุงพริสตินา (Pristina) สาธารณรัฐคอซอวอ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบกล่องทองโปร่งเป็นของที่ระลึกแก่คณะ

 

ในวันเดียวกัน เวลา 15.15 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นางสาวนีน่า วาชกุนลาห์ติ (Ms. Nina Vaskunlahti) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ นายไค ทูโอรีลา (Mr. Kai Tuoila) ที่ปรึกษาด้านการค้าและการลงทุนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย และผู้แทนบริษัทเอกชนจากสาธารณรัฐฟินแลนด์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวและหารือถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐฟินแลนด์ ในด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การปรับเปลี่ยนการให้บริการประชาชนไปสู่รูปแบบดิจิทัล การปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองและบึง และการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหนังสือ “Vanishing Bangkok The Changing Face of The City” เป็นของที่ระลึกแก่คณะ

———-

 

แชร์ข่าว: