logo
♦♦พบเห็นน้ำท่วมขังในพื้นที่กทม. สามารถแจ้งได้ทาง Line โดยแอดไลน์ @traffyfondue หรือ สายด่วน 1555 หรือ ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม โทร. 0 2248 5115 (สำหรับถนนสายหลัก)…          ♦♦กทม.แจ้งเตือนฝนตกหนัก 21-24 พ.ย. นี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสม…          ♦♦ เตือนภัย 6 โรคติดต่อที่มากับฤดูหนาว – โรคไข้หวัด โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่อเชื้อไวรัส RSV – โรคปอดบวม – โรคหืด – โรคสุกใส – โรคมือ เท้า ปาก – และโรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็ก… 
เขตธนบุรี พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตธนบุรี จัดเจ้าหน้าที่กวาด ร่วมสนับสนุนการจัดเก็บมูลฝอยพื้นที่ทำสวน 15 นาที บริเวณพื้นที่ว่างใต้สะพานจรวยพร แขวงบุคคโล ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พบเห็นขยะตกค้าง ต้องการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน แจ้งเก็บมูลฝอยอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตธนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2465 5662

แชร์ข่าว: