Flag
ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 วชิระ-ตากสิน สร้างบัณฑิตแพทย์ที่ดีในอีก 3 ปีข้างหน้า

 

(26 พ.ค.66) รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช – โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมมอบบัตรประจำตัวนักศึกษาแพทย์และเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ห้องประชุมสุขสมปอง ชั้น 20 อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร โรงพยาบาลตากสิน

 

 

รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์จากที่ใดก็ตามหากทำให้ประชาชนและประเทศดีขึ้นก็ดีทั้งนั้น แม้ว่ากรุงเทพมหานครจะมีโรงพยาบาลในสังกัด 12 แห่ง 69 ศูนย์บริการสาธารณสุข แต่บุคลากรนั้นไม่เพียงพอต่อการให้บริการเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กทม. เมื่อประชาชนเดินทางมาใช้บริการทางการแพทย์ จะมีความยากเรื่องกำลังคนและคุณภาพในการบริหารจัดการ ดังนั้นเราจึงต้องการมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกันการศึกษาในระดับชั้นคลินิก 3 ปีนี้ อยากให้โรงพยาบาลเพิ่มการทำให้งานด้านการแพทย์และเข้าถึงบริการทางด้านการแพทย์ขยายเข้าไปถึงประชาชนที่บ้านมากกว่าการนั่งรอรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล ไม่ว่าจะด้วยวิธีใช้ระบบเทคโนโลยีหรือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยความเป็นมิตรและเอาใจใส่ และเวลา 3 ปีต่อจากนี้อยากให้นักศึกษาแพทย์เก็บเกี่ยวประสบการณ์นี้ไว้ให้เต็มที่ ทำงานแบบเครือข่ายให้แข็งแรง และช่วยกันเป็นตาข่ายสุขภาพที่ดีสำหรับประชาชน

สำหรับปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 ราย ที่จะขึ้นเรียนชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลตากสิน และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศในวันนี้เพื่อเป็นการแนะนำโรงพยาบาล หน่วยงานในโรงพยาบาล การเรียนการสอน ตารางเรียน การแต่งกาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก อีกทั้งเพื่อเป็นการแนะนำนักศึกษาแพทย์ให้รู้จักกับผู้บริหารของโรงพยาบาล อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา ซึ่งกิจกรรมที่สำคัญในวันนี้ประกอบด้วย

1. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
2. พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
3. กิจกรรมแนะนำการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิก

ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร และ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 และแพทยสภาได้รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยโรงพยาบาลตากสิน เป็นโรงพยาบาลหลักในการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก ในระดับชั้นปีที่ 4, 5 และ 6 ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
—–

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200