Flag
รผอ.สปภ.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ส.ดพ.บางรัก

รผอ.สปภ.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ส.ดพ.บางรัก

นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านปฏิบัติการ) ตรวจเยี่ยม ส.ดพ.บางรัก ร่วมคุยเกี่ยวกับเรื่อง
-การปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน
-เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
-ให้จัดเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการระงับเหตุ
-ทำความเข้าใจเรื่องเวลาเข้าเวร
-เยี่ยมชมที่พักชั่วคราวของ เจ้าหน้าที่

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200