Flag
กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566

กทม.ตรวจสอบความปลอดภัยราวกันตกตลอดแนวริมคลอง – แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน ลดความเสี่ยงการจมน้ำเสียชีวิต

นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (สนน.) กทม.กล่าวกรณีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำชับให้เฝ้าระวังเด็กจมน้ำเสียชีวิตจากการเล่นน้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะในช่วงปิดภาคเรียนว่า กรุงเทพมหานคร มีคูคลอง ลำราง และลำกระโดงที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ 1,980 คูคลอง ความยาวรวมทั้งหมด 2,743 กิโลเมตร ซึ่งคูคลอง ลำราง และลำกระโดงดังกล่าวใช้ประโยชน์ในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การคมนาคมขนส่งและการเกษตร โดย สนน.ดูแลรับผิดชอบคลองระบายน้ำสายหลัก 233 คลอง ความยาว 1,003 กิโลเมตร และสำนักงานเขต 50 เขต ดูแลรับผิดชอบคูคลองระบายน้ำสายรอง 1,747 คูคลอง ความยาว 1,740 กิโลเมตร
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา สนน.ได้ร่วมกับสำนักงานเขตสำรวจ ตรวจสอบ พร้อมทั้งซ่อมแซมราวกันตกตลอดแนวเขื่อนริมคลองต่าง ๆ รวมถึงทางเดินสะพานข้ามคลองให้มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุพลัดตก หรืออาจจมน้ำเสียชีวิต ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน ตลอดจนสร้างการรับรู้และความตระหนักให้แก่ผู้ปกครองในการสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตก หรือจมน้ำเสียชีวิต รวมถึงไม่ควรปล่อยให้เด็กลงเล่นน้ำตามลำพัง หรือหากจะลงไปเล่นน้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะ หรือสระว่ายน้ำ ควรเลือกสถานที่ที่มีความปลอดภัย มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ หรืออุปกรณ์ป้องกัน ที่สำคัญต้องมีผู้ดูแลและสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันการเกิดเหตุและลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็ก

 

เร่งปรับปรุงระบบป้องกันกลิ่นโรงงานกำจัดมูลฝอยชุมชนอ่อนนุช สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน

นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม.กล่าวกรณีผู้แทนชุมชนในพื้นที่เขตประเวศขอให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) ภายใต้โครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตัน/วัน ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และสั่งปิดโรงงานถาวร เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขผลกระทบจากกลิ่นเหม็นที่มาจากกองขยะของโรงงานได้ว่า โรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ เป็นโรงงานกำจัดมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตพลังงาน ขนาด 800 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ดำเนินการบริหารจัดการโดยบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) ปัจจุบันโรงงานฯ ได้หยุดประกอบกิจการ เพื่อปรับปรุงสถานประกอบการเพิ่มเติมในส่วนของการป้องกันกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการโรงงานฯ อาทิ การปรับปรุงระบบบำบัดอากาศให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมตัวอาคารมากขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพของม่านอากาศบริเวณทางเข้า-ออกอาคาร การปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นแนวกันชน (Buffer Zone) 3 ชั้น ตลอดแนวรอบโรงงาน ซึ่งหลังจากปรับปรุงสถานประกอบการแล้วเสร็จ จะมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบการดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการก่อนที่จะเริ่มเดินระบบโรงงานฯ รวมทั้งมีการตรวจวัดกลิ่นทั้งช่วงเวลาก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง และช่วงเวลาที่ไม่ได้มีการประกอบกิจการใด ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

 

กทม.ประสานกรมทางหลวงเร่งตรวจสอบแก้ปัญหากรณีมีวัตถุหล่นจากทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ช่วงที่ 2

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม.กล่าวกรณีในสื่อออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอพร้อมข้อความเตือนจากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีขับรถใต้ทางคู่ขนานบรมราชชนนี ขาออก ช่วง กม 98 – 102 แล้วมีวัตถุหล่นลงมาที่รถ ส่งผลให้กระจกหน้ารถแตกร้าวว่า สนย.ได้เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบพบว่า บริเวณดังกล่าวเป็นทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบบำรุงรักษาของ กทม.และกรมทางหลวง โดยช่วงที่หนึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สนย.ระยะทาง 4.515 กิโลเมตร จากบริเวณทางแยกอรุณอมรินทร์ถึงทางแยกต่างระดับสิรินธร เป็นทางยกระดับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรงบนถนนบรมราชชนนี ส่วนช่วงที่สอง อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงตลิ่งชัน แขวงทางหลวงธนบุรี กรมทางหลวง ระยะทาง 9.363 กิโลเมตร ต่อเนื่องกับทางช่วงแรกจากทางแยกต่างระดับสิรินธรไปจนสิ้นสุดทางลงบริเวณพุทธมณฑลสาย 3 โดย สนย.ได้ตรวจสอบพื้นที่ที่รับผิดชอบแล้วไม่พบว่า มีการดำเนินงานปรับปรุง หรือซ่อมแซมทางแต่อย่างใด สนย.จึงได้ประสานกรมทางหลวง เพื่อเร่งรัดตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว รวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ประสบเหตุ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ส่วน สนย.จะได้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบและกำชับผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของ กทม.ให้ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดต่อไป

 

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200