Flag
📣 ประกาศ  👀  5 มีนาคม ประเทศไทยเข้าสู่​ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 📃 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา …  ⛈️ โปรดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 🌂 🌳 ร่วมกันตรวจสอบสภาพต้นไม้ กิ่งไม้ และป้ายโฆษณา 🛣️ หากพบอยู่ในสภาพเสี่ยงที่จะหัก โค่นล้ม หรือผิดปกติ โปรดแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ หรือ 📞 โทร. สายด่วน กทม. 1555 หรือ 🔶 แอปพลิเคชัน Traffy Fondue….
ทานข้าวด้วยกัน สร้างขวัญกำลังใจ

 

 

(18 มี.ค. 66) ณ ห้องประชุมอุทยาน ชั้น 2 สำนักงานเขตทวีวัฒนา: ภายหลังการประชุมรับฟังการดำเนินงานของเขตฯ ในกิจกรรมผู้ว่าฯ สัญจร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมรับประทานอาหารกับลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่ได้รับคัดเลือกว่าเป็นผู้มีความขยัน ตั้งใจทำงาน และมีจิตสาธารณะ โดยได้พูดคุย สอบถาม และรับฟังปัญหาทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ กับผู้ว่าฯ ด้วยตัวเอง เพื่อจะได้หาแนวทางในการสนับสนุน ช่วยเหลือ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและแรงบันดาลใจในการทำงาน เฉกเช่นเดียวกับกิจกรรมผู้ว่าฯ สัญจรไปยังสำนักและสำนักงานเขตที่ผ่านมา เพื่อเป็นการตอกย้ำการให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับอย่างไม่เลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานตัวเล็กตัวน้อยที่เปรียบเสมือนโซ่ข้อสุดท้ายที่เชื่อมกทม.กับประชาชนและอยู่ใกล้ชิดหน้างานมากที่สุด

 

 

สำหรับลูกจ้าง 5 คน ที่ได้เป็นตัวแทนร่วมโต๊ะอาหารมื้อเที่ยงกับผู้ว่าฯ ชัชชาติในวันนี้ ได้แก่ นายวุฒิ ยิ้มฟุ้งเฟื่อง พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) นางสาวสะใบ รอดบุญธรรม พนักงานสวนสาธารณะ นางสาวกรกมล ชาญเดชรัตนะ พนักงานทั่วไป (กวาด) นายรุ่ง สุขสำราญ พนักงานทั่วไป (กวาด) และนายสมพร สุกประเสริฐ พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) โดยเมนูอาหารประกอบด้วย ข้าว/ขนมจีน แกงเขียวหวานไก่ยอดมะพร้าวอ่อน ไข่ต้ม ผัดหมี่ชมพูโบราณ และเครื่องดื่ม

 

อนึ่ง แนวความคิดในการรับประทานอาหารร่วมกันเกิดขึ้นโดยผู้ว่าฯ ชัชชาติ ในการประชุมผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักงานเขต ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 65 ซึ่งเป็นแนวคิดที่ต่อยอดมาจากการที่กรุงเทพมหานครมีการประกวดพนักงานรักษาความสะอาดดีเด่นเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว ประกอบกับเล็งเห็นว่าในทุกสัปดาห์จะต้องมีกิจกรรมผู้ว่าฯ สัญจร จึงขอให้เพิ่มการคัดเลือกพนักงานหรือบุคลากรดีเด่นเพื่อรับประทานอาหารร่วมกันทุกสัปดาห์ด้วย ซึ่งได้เริ่มกิจกรรมนี้ครั้งแรกในการสัญจรเขตจตุจักรเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค. 65 เป็นต้นมา

—————————

 

แชร์ข่าว: