Flag
📣 ประกาศ  👀  5 มีนาคม ประเทศไทยเข้าสู่​ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 📃 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา …  ⛈️ โปรดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 🌂 🌳 ร่วมกันตรวจสอบสภาพต้นไม้ กิ่งไม้ และป้ายโฆษณา 🛣️ หากพบอยู่ในสภาพเสี่ยงที่จะหัก โค่นล้ม หรือผิดปกติ โปรดแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ หรือ 📞 โทร. สายด่วน กทม. 1555 หรือ 🔶 แอปพลิเคชัน Traffy Fondue….
แผนการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 ของกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2566
📈แผนการตรวจ 🔎แหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 💭 ของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17 มีนาคม 2566
🏭 สถานประกอบการ/โรงงาน 78 แห่ง 13 เขต
🏛สถานที่ก่อสร้างสำนักการโยธา กทม. 39 แห่ง
🏬สถานที่ก่อสร้างเอกชน 8 แห่ง 2 เขต
🏗แพลนท์ปูน 12 แห่ง 5 เขต
🚙💨 ตรวจควันดำรถ (ต้นทาง) 1 แห่ง 1 เขต
🚧 จุดตรวจจับรถปล่อยควันดำ 15 จุด
แชร์ข่าว: