Flag
สำนักการศึกษา ร่วมประชุม “เขต To Be No.1 เขตบางนา”

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 นางดวงจิต พีระพลชัยกุล ผู้อำนวยการกองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ในฐานะผู้แทนสำนักการศึกษา และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เขตบางนา ครั้งที่ 3/2566 เพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่เขตบางนา

โดยนางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายให้ นางสาวยุวนุช นงพรมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะผู้บริหารเขตบางนา ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ผู้แทนสำนักงาน ปปส.กทม. ผู้แทนศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางนา อปพร.เขตบางนา ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่เขตบางนา ทั้งในสังกัดและต่างสังกัด เครือข่ายภาคประชาชน ชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบางนาภิรมย์ สำนักงานเขตบางนา

Cr. รูปภาพ FB_สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200