Flag
เขตบางพลัด ตรวจพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยและร่วมแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน บริเวณริมทางถนนเลียบทางรถไฟ และหน้าสถานีรถไฟฟ้าบางบำหรุ

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด มอบหมายให้ คณะผู้บริหารเขตฯ นำโดย จ่าเอกชัยพร จันลี หัวหน้าฝ่ายปกครอง นางสาวจินตนา ชาญศรี หัวหน้าฝ่ายโยธา และนางสาวสลิลทิพย์ ฝอยทับทิม หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณริมทางถนนเลียบทางรถไฟ – หน้าสถานีรถไฟฟ้าบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. เพื่อตรวจพื้นที่และพบปะพูดคุยสอบถามปัญหาพี่น้องประชาชน ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ทั้งด้านการจราจร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และด้านคุณภาพชีวิต

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะผู้บริหารได้เดินสำรวจตามทางเท้า ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร และได้พบปัญหาต่าง ๆ เช่น ป้ายโฆษณา หาเสียง กีดขวางทางสัญจร และขยะริมทางถนน

โดยหัวหน้าฝ่ายโยธาได้เข้าสำรวจบริเวณประตูกั้นน้ำพื้นที่เขตบางพลัด ตรวจสอบขยะในคลองและความเรียบร้อย เพื่อเตรียมดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้ทันถ่วงที และลงพื้นที่บริเวณถนนสิริธร ดูความเรียบร้อยการขุดเจาะทำท่อประปา ของการประปานครหลวง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน พร้อมกันนี้หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้สำรวจพื้นที่ที่รกร้าง เพื่อทำสวน 15 นาที ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ สำนักงานเขตบางพลัดมีแผนการตรวจพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน (ปัญหาเรื่องร้องเรียนจากแอปพลิเคชัน Traffy Fondue เป็นประจำอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ซึ่งจะหมุนเวียนไปตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่เขตบางพลัด เพื่อให้ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบาย 9 ด้าน 9 ดี 216 แผนปฏิบัติการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เขตบางพลัด

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200