logo
📣เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ‼️ 👀 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 .. พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ กรุงธนใต้  ⚠️ ก่อนออกจากบ้านอย่าลืม ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศ เพื่อวางแผนการเดินทาง ลดระยะเวลา หรืองดการทำงาน ทำกิจกรรม หรือ ☀️ ออกกำลังกายกลางแจ้ง…              📣เตือนอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้.. 👀 อุณหภูมิจะสูงขึ้น 3 – 6 องศาเซลเซียสเป็นลักษณะของอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันจึงเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้ง่าย ⚠️ จึงควรดูแลร่างกายของตนเองให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงจากการเจ็บป่วย…
#เขตทวีวัฒนา ร่วมประชุมแนวดิ่งด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2566

(25 ม.ค. 66) นางสาวเกศจริน สามิภักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา ร่วมประชุมเพื่อรับฟังทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นางสาวอัญญารัตน์ รัตนวิโรจน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องอุทยาน ชั้น 2 สำนักงานเขตทวีวัฒนา

แชร์ข่าว: