logo
📣เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ‼️ 👀 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 .. พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ กรุงธนใต้  ⚠️ ก่อนออกจากบ้านอย่าลืม ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศ เพื่อวางแผนการเดินทาง ลดระยะเวลา หรืองดการทำงาน ทำกิจกรรม หรือ ☀️ ออกกำลังกายกลางแจ้ง…              📣เตือนอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้.. 👀 อุณหภูมิจะสูงขึ้น 3 – 6 องศาเซลเซียสเป็นลักษณะของอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันจึงเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้ง่าย ⚠️ จึงควรดูแลร่างกายของตนเองให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงจากการเจ็บป่วย…
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 จัดกิจกรรมกำจัดเหาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์

(24 ม.ค. 66)  ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยงานอนามัยโรงเรียน ดำเนินกิจกรรมกำจัดเหา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ พร้อมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำเรื่องการดูแลตนเอง การรักษาความสะอาดของศีรษะและเส้นผม

แชร์ข่าว: