logo
📣เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ‼️ 👀 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 .. พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ กรุงธนใต้  ⚠️ ก่อนออกจากบ้านอย่าลืม ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศ เพื่อวางแผนการเดินทาง ลดระยะเวลา หรืองดการทำงาน ทำกิจกรรม หรือ ☀️ ออกกำลังกายกลางแจ้ง…              📣เตือนอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้.. 👀 อุณหภูมิจะสูงขึ้น 3 – 6 องศาเซลเซียสเป็นลักษณะของอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันจึงเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้ง่าย ⚠️ จึงควรดูแลร่างกายของตนเองให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงจากการเจ็บป่วย…
ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 ให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิเท้าช้างแก่ประชาชน

(24 ม.ค. 66) ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิเท้าช้าง และแจกยา Diethylcarbamazine Citrate 300 mg ในแรงงานต่างด้าว (กลุ่มเสี่ยงสูง) โดยลงพื้นที่ได้แก่
1.ไส้กรอกอาอู๋ บางแค
2.บริษัท แกรน์เดอร์ การ์เม้นท์ จำกัด
3.โรงงานเย็บผ้า (ว.อุดม)

แชร์ข่าว: