logo
📣เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ‼️ 👀 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 .. พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ กรุงธนใต้  ⚠️ ก่อนออกจากบ้านอย่าลืม ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศ เพื่อวางแผนการเดินทาง ลดระยะเวลา หรืองดการทำงาน ทำกิจกรรม หรือ ☀️ ออกกำลังกายกลางแจ้ง…              📣เตือนอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้.. 👀 อุณหภูมิจะสูงขึ้น 3 – 6 องศาเซลเซียสเป็นลักษณะของอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันจึงเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้ง่าย ⚠️ จึงควรดูแลร่างกายของตนเองให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงจากการเจ็บป่วย…
กทม. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามผลการเปิดใช้อุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน

(24 ม.ค. 66) นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานในการประชุมติดตามผลการเปิดใช้อุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

สืบเนื่องจากสำนักการโยธาได้จัดทำโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก และเกิดความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่บริเวณถนนหน้าพระลาน โดยใช้เป็นเส้นทางเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้ สำนักการโยธาได้ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจุดที่ 1 แล้วเสร็จ และเปิดให้บริการให้ประชาชนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นจำนวนมากมียอดผู้เข้าใช้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเกือบ 20,000 รายต่อวัน

โดยการประชุมวันนี้ เป็นการติดตามผลการเปิดใช้อุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจุดที่ 1 ตลอดเกือบ 1 เดือน เพื่อสรุปปัญหาและอุปสรรคทั้งในด้านการจราจร สถิติผู้มาใช้บริการ ความเรียบร้อยด้านกายภาพ การป้องกันเหตุอาชญากรรม การปฐมพยาบาล การรองรับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน การดูแลความสะอาด การจัดเก็บขยะมูลฝอย ระบบ CCTV เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำข้อสรุปดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการและการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดย รองปลัดฯ ณรงค์ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเข้มงวดเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในทุกด้านให้มากที่สุด รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการเข้าใช้อุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจุดที่ 1 และเข้าชมพระบรมหาราชวังได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

การประชุมวันนี้ มีผู้บริหารและผู้แทนจาก สำนักการโยธา สำนักงานออกแบบ สำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักงานเขตพระนคร สำนักเทศกิจ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง และหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
———-

แชร์ข่าว: