Flag
Search
Close this search box.
กทม. – โยโกฮามา จับมือเดินหน้าแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมชวนทุกคนร่วมมือกันสร้างความเปลี่ยนแปลง

(21 มิ.ย. 67) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ ดร.ทาเคฮารุ ยามานากะ (Dr. Takeharu YAMANAKA) นายกเทศมนตรีเมืองโยโกฮามา และคณะผู้บริหารเมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมชมงาน BKK EXPO 2024 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ เขตคลองเตย

ในการนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเทศมนตรีเมืองโยโกฮามา ได้ร่วมปาฐกถาพิเศษ ณ เวทีกลาง ภายในงาน BKK EXPO 2024 ในหัวข้อ ความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสังคมปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (City-to-City Cooperation towards Net Zero) (TBC)

โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองโยโกฮามาและคณะว่า ตนรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านนายกเทศมนตรีเมืองโยโกฮามาในโอกาสเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงาน BKK EXPO ในวันนี้

กรุงเทพมหานครและเมืองโยโกฮามาได้มีความร่วมมือระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 11 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ผ่านบันทึกความเข้าใจ (MoU) เรื่อง การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการสนับสนุนด้านเทคนิคและด้านวิชาการในการส่งเสริมการพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำแก่กรุงเทพมหานครในการสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เมืองโยโกฮามายังมีส่วนสำคัญในการดำเนินโครงการ City-to-City Collaboration for Zero-Carbon Society ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีในการลดก๊าซเรือนกระจกกับภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติการพลังงานกรุงเทพมหานครฉบับแรกเพื่อควบคุมการปล่อยคาร์บอนทั้งในภาคการขนส่งและภาคพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม

“ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายของสภาพภูมิอากาศอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน หลายท่านอาจเคยได้ยินเรื่องการชุมนุมของนักเรียนในกรุงออสโล เมื่อปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีนักเรียนคนหนึ่งถือป้ายที่มีข้อความว่า ‘You’ll die of old age, but I’ll die of climate change’ ดังนั้น หากเราไม่มีแนวทางหรือนโยบายที่ชัดเจน สุดท้ายเราและโลกจะอยู่ไม่ได้ การร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์จึงถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของพวกเราทุกคนในการปกป้องชีวิตลูกหลานของเรา” ผู้ว่าฯ กทม. กล่าว

กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นด่านหน้าในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายของกรุงเทพมหานคร เราจึงได้จัดทำแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564 – 2573 โดยมุ่งพยามปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 และได้กำหนดนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองให้มากขึ้น ตามโครงการสวน 15 นาที ตลอดจนการปรับพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว เช่น ที่สวนป่าเบญจกิติซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงาน BKK EXPO ในครั้งนี้ ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของโรงงานยาสูบมาก่อน แต่ในปัจจุบันสวนแห่งนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน

พื้นที่สาธารณะสีเขียวในเมือง ไม่เพียงเป็นดัชนีชี้วัดความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนเท่านั้น แต่ยังช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมและเป็นการจัดการทรัพยากรในเมืองอย่างคุ้มค่า ซึ่งกรุงเทพมหานครมีความพร้อมที่จะร่วมมือกับเมืองอื่น ๆ ในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยเฉพาะกับเมืองโยโกฮามาตามที่ได้ประกาศแถลงการณ์ร่วมกันเมื่อครั้งที่ได้เข้าร่วมการประชุม 12th Asia Smart Cities Conference ณ เมืองโยโกฮามา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 ในการสร้างเมืองแห่งอนาคตที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

“สุดท้ายนี้ ยืนยันว่า เมืองเปลี่ยนได้ ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนเพราะแค่ผู้ว่าฯ หรือแค่ท่านนายกเทศมนตรี แต่ ‘เมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณ’ พวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันสร้างความเปลี่ยนแปลง ต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด สร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคม เพื่อสร้างเมืองกรุงเทพมหานครและเมืองโยโกฮามาให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนสำหรับทุกคนต่อไป” ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวในตอนท้าย

ในส่วนของนายกเทศมนตรีเมืองโยโกฮามา กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานอันยิ่งใหญ่ที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสำคัญในการสร้างเมืองของกรุงเทพมหานคร โดยเมืองโยโกฮามาได้มีความร่วมมือด้านเทคโนโลยีในสายงานสิ่งแวดล้อมกับกรุงเทพมหานครมาเป็นระยะเวลานานเพื่อร่วมทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความยั่งยืน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ และการจะแก้ไขปัญหานี้จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและพลังจากประชาชนทุกคน ซึ่งทุก ๆ คนในที่นี้ จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ลุล่วงได้ อย่างที่เมืองโยโกฮามาเองก็ใช้เวลาเป็นสิบปีในการลดขยะในครัวเรือนได้สำเร็จ ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นได้จากความตระหนักถึงความร่วมมือของประชาชนทุกคน หลังจากนี้ เมืองโยโกฮามาจะร่วมมือกับกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดมากขึ้น พัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นและแข่งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพื่อแก้ปัญหาทั้งสองประเทศ และกลายเป็นผู้นำหรือตัวแทนของภูมิภาคเอเชียในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของโลกต่อไป

“วันนี้ดีใจที่เห็นน้อง ๆ นักเรียนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพราะน้อง ๆ จะเป็นกำลังสำคัญและกำลังหลักในการช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในอนาคต ดังนั้น ต้องขอความร่วมมือจากน้อง ๆ ทุกคน ในการร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน” นายกเทศมนตรีเมืองโยโกฮามา กล่าว

จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้นำนายกเทศมนตรีเมืองโยโกฮามาและคณะเยี่ยมชมนิทรรศการกรุงเทพมหานคร 2567 : BKK EXPO 2024 อาทิ Food Bank บูทโยโกฮามา City Model
—————————

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200