Flag
Search
Close this search box.
สปภ.ร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีระดับชาติ

สปภ.ร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีระดับชาติ


สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งนักดับเพลิงและกู้ภัย 30 นาย เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี และอุทยานนกบินทร์เฉลิมราชย์ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2567 (Crisis Management Exercise : C-MEX 24) มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบกลไกในการบูรณาการการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและการบริหารจัดการสาธารณภัยของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัด/อำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น และเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในวันแรกเป็นการจัดเตรียมพื้นที่การฝึก การฝึกเฉพาะหน้าที่ (FEX) ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี การฝึกปฏิบัติ (Drill) และการฝึกซ้อมเสมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมการสาธิตการปฏิบัติการ (Dry run) ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี และอุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ // ภาพ-ชัยธัช ส.ดพ.ดาวคะนอง

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200