Flag
Search
Close this search box.
จิตอาสาส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาศาสนสถานวัดปากบ่อ

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

         ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 วันนี้ (29 พ.ค. 67) นางสาวดุษฎี สรวงขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม นำจิตอาสาสำนักพัฒนาสังคม รวมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรสำนักพัฒนาสังคม สำนักอนามัย สน.พระโขนง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นักเรียนฝึกอาชีพโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) ตลอดจนประชาชนจิตอาสา จำนวน 80 คน ร่วมกิจกรรม “ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศาสนสถานวัดปากบ่อ” ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ วัดปากบ่อ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง โดยร่วมกันพัฒนาความสะอาดบริเวณโดยรอบพระอุโบสถ ให้บริการตัดผมสุภาพบุรุษและสตรี บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมว  นอกจากนี้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งยังได้ให้บริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุด้วย

————————-

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200